Arbeidsomstandigheden & Veiligheid

01/03/2019 - " Safety checks in papierindustrie vergroten arbeidsveiligheid"
Hoewel de papierfabrieken van WEPA en Smurfit Kappa op luttele kilometers afstand van elkaar liggen, liggen hun productportfolio’s mijlenver uiteen. De fysieke nabijheid maakt het eenvoudig om Jos Manders (WEPA) en Jos van Cruchten (Smurfit Kappa) aan één tafel te vragen naar hun ervaringen met een inspectie- en adviesinstrument dat de Nederlandse papier- en kartonindustrie in Nederland al jaren hanteert om veilig werken te stimuleren: de safety checks. Deze vorm van horizontaal toezicht heeft bijgedragen aan een daling van het aantal incidenten op de werkvloer. Nog slechts zes verzuimongevallen op een totaal van zeventien bedrijven in het tweede kwartaal van 2018 is een opvallende score.Bron: De Veiligheidskundige
Bekijk de pdf file : DVK_2019-1__Safety_Checks.pdf
07/12/2018 - "Dodelijke ongelukken in de groene sector"
Het aantal ongevallen in de agrarische en de groene sector blijft zorgwekkend hoog. Bijna de helft van de 190 dodelijke slachtoffers tussen 2008 en 2017 kwam om door een trekker of een andere rijdende machine die kantelde of hen aanreed. En dan zijn er nog de vele gewonden die er vallen tijdens de arbeid in bossen en parken, op velden, akkers en in boerenschuren. ‘De mentaliteit van ‘mij kan toch niks overkomen’ heeft bij werknemers nog te veel de overhand,’ constateert Hans Bredius van arbodienst en kenniscentrum Stigas in Woerden, een van de deelnemers in de sectorcampagne ‘Veilig op 1/Zero Accidents 2020’.
16/07/2018 - "Slachtoffers Chroom-6 vallen buiten de boot"
Defensie wist van de gezondheidsrisico's van werken met chroomhoudende verf, maar zweeg erover. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. De meerderheid van de oud-medewerkers kan naar smartengeld fluiten. Zij hebben de ‘verkeerde’ kanker. Letselschade-experts eisen een betere regeling. Uit: ARBO Magazine
01/11/2015 - "Liandon: Veiligheid van onderaf, niet vanaf een prikbord"
Veiligheid werd voor Liandon na een arbeidsincident speerpunt van beleid. Maar hoe injecteer je veiligheid in het dna van medewerkers? KWA Bedrijfsadviseurs vervulde bij Liandon de rol van kwartiermaker voor het ontwikkelen van een HSEQ-team en een Veiligheidsprogramma. Bron: KWA Kwadrant, relatiemagazine
28/02/2015 - "Giftige zaken bij Defensie: blootstelling aan kankerverwekkende verf"
Onderhoudspersoneel van Defensie werd vele jaren blootgesteld aan kankerverwekkende verf. Defensie wist ervan, maar greep niet in. Oud-medewerkers met gezondheidsschade maken zich op voor claims.
Bekijk de pdf file : Giftige_Zaken.pdf
31/01/2014 - "WerkVermogensMonitor antwoord op slijtage?"
Inzicht in het huidige en toekomstige werkvermogen. Wie wil dat nu niet? Slijtage door fysiek zwaar werk gaat immers sluipenderwijs. Met de WerkVermogensMonitor is arbeid beter af te stemmen op de werknemer. Dat waarborgt zijn inzetbaarheid. De agrosector geeft het goede voorbeeld. Bron: vakblad ARBO
31/10/2013 - "Smart Schoon: MVO bij Hago Zorg"
Werkdruk en zorg voor hygiëne gaan bij het schoon- maken van ziekenhuizen moeilijk samen. Gebruik van een smartphone verlicht het werk van medewerkers. En je weet altijd of een bed goed gereinigd is. Vakblad Arbo/nov 2013
Bekijk de pdf file : ARBO_Smart_schoonmaak.pdf
30/08/2013 - "Ondernemingsraad STRUKTON Worksphere: geen goedkopere contracten ten koste van veiligheid"
Werknemers in de installatiebranche hebben te maken met onveilige situaties en fysieke belasting. Risicoblindheid door routinematig werken en tijdsdruk ligt op de loer. De or bij Strukton Worksphere ziet nóg een risico: goedkope contracten die opdrachtgevers willen afdwingen, maar waarmee de veiligheid onder druk komt te staan.
23/06/2013 - "Acaleph Training: Veilig werken door motiveren en innoveren"
Ongelukken op de werkvloer zijn niet nodig. Veilig werken is te leren en ieders verantwoordelijkheid, zegt Will Nijsten, directeur Acaleph, trainer in veilige werkomstandigheden. Bron: Impuls, relatiemagazine Rabobank Westelijke Mijnstreek.
Bekijk de pdf file : Impuls_pdf_artikel_Acaleph.pdf
09/05/2013 - "'Nog veel mis op de Europese werkvloer' zegt Christa Sedlatschek, die in Bilbao en Brussel leiding geeft aan het EU-Agentschap voor veiligheid op het werk."
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezond heid op het werk bevordert risicopreventie met het verspreiden van goede praktijkvoorbeelden. Het Nederlandse voorbeeld ‘HeftruckHelden’ is bekroond met een European Good Practice Award. Een interview met Christa Sedlatschek van EU-OSHA
29/04/2013 - "Luchtvaart: 'Een blame-cultuur draagt niks bij aan veiligheid'"
Luchtvaart behoort tot de allerveiligste vervoerssystemen. Niet alleen dankzij de technologie, maar ook door de bereidheid van de mensen in de sector om te leren van incidenten en rampen. Bij de KLM zijn veiligheid, kwaliteit en training geïntegreerd in een dynamisch Safety Management System. “Een open bedrijfscultuur is essentieel voor het melden van afwijkingen en incidenten”, zegt Paul van den Berk, piloot en Hoofd Veiligheid & Kwaliteit.
Bekijk de pdf file : SIGMA0_2_2013_ART.pdf
30/07/2012 - "Politie- en zorgpersoneel: training in weerbaarheid tegen agressie"
Politiemensen en medewerkers in de zorg staan steeds vaker bloot aan geweld en intimidatie. Ook de confrontatie met de dood en andere schokkende gebeurtenissen is een mentale belasting die kan leiden tot een post- traumatische stress-stoornis (PTSS). Politiekorpsen hadden daar tot voor kort geen aandacht voor, maar dat verandert door trainingen die de minister verplicht heeft gesteld. In de zorg zijn protocollen voor het omgaan met intimidatie en de opvang van werknemers al langer gemeengoed. Het azM in Maastricht hield een pilotproject. Bron: ARBO/Kluwer
Bekijk de pdf file : Training_tegen_trauma_01.pdf
14/04/2012 - "SER-advies over risicomanagement:' Voorzichtig met nanodeeltjes'"
Ze zijn piepklein, maar komen in steeds meer producten voor: synthetische nanodeeltjes. De risico’s van deze deeltjes op de werkplek zijn nog onduidelijk. Daarom ligt er nu een SER-advies van werknemers en werkgevers voor voorlopige referentiewaarden. Want één ding is zeker: hoe minder blootstelling, des te minder gevaar voor de gezondheid. In: SER Magazine/april 2012
29/12/2011 - "MVO Zelfverklaring voor een zelfreinigend vermogen"
Aantonen dat je een maatschappelijk verantwoord werkende onderneming bent doe je met een ‘zelfverklaring’ ISO 26000, de richtlijn voor MVO. Schoonmaakbedrijf CSU geeft daarmee prioriteit aan werkomstandigheden en veiligheid. 'Dagschoonmaak is beter voor het sociale patroon van de werknemer.'
Bekijk de pdf file : MVO_ISO_26000_ARBO12_2011.pdf
20/10/2011 - "Wetsvoorstel: niet langer vogelvrij met Huis voor de Klokkenluiders"
Doordat klokkenluiders misstanden, in veel gevallen bij de overheid overigens, aan het licht brengen verliezen ze vaak hun werk en inkomen. Kamerlid Ronald van Raak (SP) wil hen wettelijk beter beschermen met een ‘huis voor de klokkenluiders.’ Minister Donners plan voor een ‘verwijspunt’ voor klokkenluiders betitelt hij als ‘niet onafhankelijk.’
12/04/2011 - "Sturen op het gewenste veiligheidsgedrag"
Veilig werken bevorderen met belonen? Of veiligheid afdekken met checklists en procedures? Voor allebei valt wat te zeggen, aldus arbodeskundigen op een conferentie waar gesproken werd over methoden om veiligheidsbewustzijn op de werkvloer te bevorderen.
12/04/2011 - "Agressie en geweld tegen werknemers in publieke functies"
De Arbeidsinspectie presenteerde in Driebergen een digitale handleiding voor de bescherming van werknemers in publieke taken tegen agressie en geweld. Vervolgens was er discussie met experts. 'Doe vooral aangifte na bedreiging of mishandeling'
23/03/2011 - "Arbo Hout campagne"
Lawaai, houtstof, oplosmiddelen, onveilige machines. De arbeidsomstandigheden in de sector Meubel en Hout laten niet zelden te wensen voor. Vakbond FNV Bouw ging met kaderleden het land in, op campagne met voorlichting over gezond werken. Loek Kusiak schreef de vier pagina's tellende campagnekrant. Hierbij de voorpagina.
22/02/2011 - "De havenarbeider als wegwerpartikel"
De sociaal betrokken huisarts Karel van Bever uit het Belgische Zelzate werkte enkele maanden als uitzendkracht undercover in de Antwerpse haven. En hij kreeg dezelfde fysieke en psychische klachten als de werknemers in zijn spreekkamer. Van Bever schreef er een boek over.
19/02/2011 - "Glasbranche moet minder zwaar tillen "
Voorbeeldprojecten in de glasbranche om fysieke overbelasting, zoals tillen, van glaszetters te verminderen.
07/02/2011 - "Verbod op schilderen met oplosmiddelrijke verf genegeerd.s verbod toch volop in gebruik "
Foute verf is verf met oplosmiddelen. Die schaden de gezondheid doordat ze OPS veroorzaken, zoals geheugenverlies. Veel schildersbedrijven lappen een een wettelijk verbod op binnen schilderen met oplosmiddelen aan hun laars.
Bekijk de pdf file : Foute_verf_in_de_ban.pdf
27/01/2011 - "Zelfsturende teams in schoonmaakbranche"
26/01/2011 - "Veiliger havenwerk bij IGMA Amsterdam"
Werknemers bij overslagbedrijf IGMA houden observatierondes en spreken elkaar aan op onveilig gedrag.
01/01/1970 - "Schilder zonder oplosmiddelen-flyer FNV Bouw&Hout"
Oplosmiddelen in verf schaden door inademing de gezondheid. Een vakbondscampagne voor verantwoord schilderen.
26/01/2011 - "Fysieke overbelasting in de havens"
Op een mogelijke lijst van zware beroepen zal havenwerk niet ontbreken. Fysieke overbelasting is er eerder regel dan uitzondering. Werkdruk verhoogt de onveiligheid. Zou een Veiligheids Certificaat Havenwerk meer uithalen dan een arbocatalogus, zoals sommigen denken? Een impressie van de Rotterdamse haven.
26/01/2011 - "Veilig omgaan met heftrucks: leren van ongevallen"
Ongevallen met heftrucks in magazijnen zijn schering en inslag. Leiderschap van de manager en aandacht voor orde en netheid maken de werkvloer veiliger. Een kijkje bij Boston Scientific in Kerkrade. Uit: Praktijkblad Veiligheid.
26/01/2011 - "Nul ongelukken bij Strukton Civiel"
Ongelukken op bouwplaatsen gebeuren vaak door onvoorzichtigheid en slechte werkvoorbereiding. Strukton Civiel, bouwer van infrastructuur als wegen, tunnels en bruggen, heeft een eigen norm voor een veilige bouwplaats en streeft naar ‘Zero Accidents’.
26/01/2011 - "Uitbuiting Poolse werknemers in Nederland"
Met vijf man in een caravan, 250 euro boete voor bellen tijdens de arbeid, onderbetaling, onvoldoen de bescherming tegen gevaarlijk werk. De behan- deling van veel Poolse werknemers in Nederland is nog steeds bedroevend. Intensievere controle op slechte huisvesting, cao-ontduiking en malafide uitzendbureaus lijkt noodzakelijk. Uit: ARBO.
26/01/2011 - "Broze veiligheid in de bouw"
De recente instorting van een Rotterdamse parkeergarage in aanbouw is illustratief voor de onveiligheid op de bouwplaats. Het aanstellen van één veiligheids-toezichthouder zou het verschil kunnen maken. Uit: ARBO.
26/01/2011 - "Kleine arbodiensten trekken samen op"
Door middel van netwerken en samen- werkingsverbanden willen zelfstandige bedrijfsartsen en kleinere arbodiensten hun dienstverlening scherper profileren. Uit: ARBO.
RECENTE ITEMS:
05/05/2020 - "Snavel dicht bij de toekan"
Medezeggenschap | Lees verder..
18/03/2020 - "Aan tafel over arbeidsvoorwaarden"
Medezeggenschap | Lees verder..
15/03/2020 - "Clienten met schulden uit de ellende helpen"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
19/02/2020 - "Arbo in de zorg: Envida en Sevagram"
Medezeggenschap | Lees verder..
01/01/2020 - "BREIN: Speuren naar oorzaak dementie"
Gezondheid & Zorg/Marktwerking | Lees verder..
08/12/2019 - "MBO-scholen houden loon van docenten achter"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
14/11/2019 - "Ondernemingsraad van provider XS4ALL vecht voor lijfsbehoud "
Medezeggenschap | Lees verder..