Bestuur/Overheid

15/12/2017 - "De motiverende overheid in de Staat van de Ambtelijke Dienst 2017"
Het CAOP, kenniscentrum voor arbeidszaken in het publieke domein, brengt elk twee jaar de Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) uit: onafhankelijke en kritische beschouwingen over de ontwikkelingen in de overheid en combineert wetenschappelijke analyses met ervaringen uit de praktijk. STAD 2017 is de vierde editie met als ondertitel ‘De motiverende overheid’, een ondertitel die reflecteert op de regeerperiode van kabinet-Rutte II, een tijdsgewricht waarin beleid is uitgevoerd onder de noemer ‘participatiesamenleving’. Hoe motiveren overheden hun eigen ambtenaren om in dit veranderende tijdsgewricht scherp en innovatief te blijven? Dat onderzocht Loek Kusiak. Hij tekent in de CAOP-editie 2017 voor tien interviews met ondernemingsraden, personeelsmanagers, waterschapsbestuurders, vakbondsbestuurders bij het Rijk en opleidingsfondsen bij gemeenten en provincies over de stand van zaken rond werknemersparticipatie en de klassiek ingerichte medezeggenschap, loopbaanontwikkeling, opleiding, hr-beleid en duurzame inzetbaarheid.
01/12/2016 - "Corruptie en fraude in organisaties bestrijd je niet met afvinklijstjes "
Compliance is actueler dan ooit. Dat is het gevolg van de beurs- en boek- houdschandalen in de financiële wereld, hoewel ook andere sectoren hun corruptiepraktijken kenden. De vraag is of de stroom aan nieuwe regel- geving en het strengere toezicht als vanzelf leiden tot betere naleving, tot meer compliance. Dat idee heeft Sylvie Bleker, hoogleraar compliance aan de VU Amsterdam, niet. ‘Er is een monster aan compliance gecreëerd, maar het gaat om gedrag en niet om afvinklijstjes.’
30/11/2014 - "Vastgoed fusiegemeente in de uitverkoop"
Na een gemeentelijke fusie zijn er opeens twee of drie keer zoveel gemeente kantoren, buurthuizen en zwembaden. Het is geen optie om die alle in stand te houden. Dat kost een fortuin. Het wegwerken van overtollig maatschappelijk vastgoed is dus onvermijdelijk, maar ook een worsteling. Hoe pak je dat verantwoord aan? Welke kansen ontstaan er en levert de schaalvergroting de gewenste efficiencywinst op? Daar verschillen de meningen over. In de rubriek 'De cirkel rond' buigen vier experts zich over de ambities en de valkuilen rond om het maatschappelijk vastgoedvraagstuk bij gemeentelijke herindeling. Bron: HEVO magazine 360
Bekijk de pdf file : HEVO-360-NR8-cirkelrond.pdf
14/06/2014 - "Decentralisatie gemeenten, nieuwe kansen vastgoed"
Het is een grote verandering in het binnenlands bestuur: voor jeugdzorg, welzijn en zorg aan langdurig zieken en ouderen heeft het kabinet gekozen voor decentralisatie van taken naar gemeenten vanaf 2015. Zij zijn de bestuurslaag die de zorg dichtbij de burgers het beste kan organiseren, al vrezen tegenstanders van de decentralisatie dat veel burgers tussen wal en schip vallen. De nieuwe taken hebben ook consequenties voor de invulling en het beheer van het maatschappelijk vastgoed. Gebouwen zullen andere functies krijgen. Experts als Ed Nijpels, Jantine Kriens, Bert Keijts en Erik Dannenberg geven hun visie. Bron: HEVO Magazine 360
Bekijk de pdf file : HEVO-360-NR7-cirkelrond.pdf
14/08/2013 - "Na zelfmoord wethouder: vuurtje nog niet geblust in broeierig Meerssen"
In de Limburgse gemeente Meerssen was wethouder Jo Dejong een populair en machtig politicus. Een vermeende tongzoen met een vrouwelijke ambtenaar werd hem noodlottig. Hij pleegde zelfmoord en de gemeente raakte onbestuurbaar. Derde verhaal in een serie over broeierige plekjes in Nederland. Bron: Binnenlands Bestuur
19/02/2012 - "Prof. Harald Benink: Bankwezen moet afscheid namen van pervers model "
Te weinig eigen kapitaal, zwaar verliesgevende beleggingen, superbonussen, falend toezicht. En een overheid die steeds opnieuw de reddingsboei moet uitwerpen. De bankencrisis etaleert ondubbelzinnig de kwetsbaarheid van ons ␣financiŽle systeem. Banken kunnen alleen het vertrouwen herwinnen door weer dienend te zijn aan de reŽle economie, is het devies van wetenschappelijke kopstukken voor een gezond bankwezen. Een van deze adviseurs is de Tilburgse hoogleraar finance Harald Benink.
30/12/2011 - "Voor Elkaar in Parkstad/Nieuwe wegen in de Wmo"
Gemeenten in Zuid-Limburg, met name in de regio Heerlen/Kerkrade, kampen met vergrijzing en een ongezonde bevolking. De rijksbijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is lang niet toereikend. Een succesvolle pilot bespaart kosten en stimuleert zelfredzaamheid van bewoners. ‘Ouderen kunnen meer dan ze denken.’
20/10/2011 - "Wetsvoorstel: niet langer vogelvrij met 'Huis voor de Klokkenluiders'"
Doordat klokkenluiders misstanden aan het licht brengen verliezen ze vaak hun werk en inkomen. Kamerlid Ronald van Raak (SP) wil hen wettelijk beter beschermen met een ‘Huis voor de klokkenluiders.’ Minister Donners plan voor een ‘verwijspunt’ voor klokkenluiders vindt hij ‘niet onafhankelijk.’
22/02/2011 - "Zuid-Oost Nederland beter bereikbaar met 'De Ruit' "
Branbant legt zijn asfaltpuzzel. Gemeenten zijn het eens over de Ruit rond Eindhoven. De bereikbaarheid verbetert. Maar het was moeilijk kiezen tussen dorpsrust, ruimte en economie.i
Bekijk de pdf file :
22/02/2011 - "Samenwerkingsverband Parkstad"
Het is erop of eronder voor krimpregio Parkstad. Bestuurlijke samenwerking overstijgt lokale emoties.
22/02/2011 - "Provincie Limburg nerveus van kritische opstelling milieuclub"
De Milleufederatie Limburg dreigt de subsidie van de provincie te verliezen als ze door blijft gaan met procederen bij de Raad van State tegen provinciale plannen.
09/02/2011 - "Capaciteit brandkranen onder de loep"
Bluswater voor de Limburgse brandweer is bijna altijd van WML. Voor de bluscapaciteit – de hoeveelheid water die bij een brand nodig is – zijn de gemeenten verantwoordelijk. Waterleidingen met een kleine diameter kunnen de bluscapaciteit verkleinen. Of dit ook meer risico bij de brand- bestrijding oplevert, verschilt per situatie. Bij Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), gemeenten en brandweer staat gezamenlijke aandacht voor de bluswatervoorziening hoog op de agenda. Hoe blussen we nog vuur met drinkwater?
09/02/2011 - "Interview met minister Van Boxtel (D66) van Grotestedenbeleid"
Oude wijken opknappen, maar ook investeren in de lokale economie. Onder het kabinet Paars II krijgt het grotestedenbeleid een flinke impuls. Minister Rogier van Boxtel over de brede ontwikkeling van de stad.
26/01/2011 - "Kwaliteitsinstituut voor gemeenten KING- interview met directeur Tof Thissen"
De dienstverlening van gemeenten kan stukken beter. Ambtenaren moeten zich verdiepen in wat de burger wil. KING adviseert gemeenten. Directeur Tof Thissen over het hoe en waarom.
RECENTE ITEMS:
05/05/2020 - "Snavel dicht bij de toekan"
Medezeggenschap | Lees verder..
18/03/2020 - "Aan tafel over arbeidsvoorwaarden"
Medezeggenschap | Lees verder..
15/03/2020 - "Clienten met schulden uit de ellende helpen"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
19/02/2020 - "Arbo in de zorg: Envida en Sevagram"
Medezeggenschap | Lees verder..
01/01/2020 - "BREIN: Speuren naar oorzaak dementie"
Gezondheid & Zorg/Marktwerking | Lees verder..
08/12/2019 - "MBO-scholen houden loon van docenten achter"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
14/11/2019 - "Ondernemingsraad van provider XS4ALL vecht voor lijfsbehoud "
Medezeggenschap | Lees verder..