Boek/Jaarverslag

18/04/2011 - "Creatief schakelen op de dynamiek van het peloton your head - Demarrage in je hoofd"
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit Maastricht verscheen in 2008 het jubileumboek 'Demarrage in je hoofd' (84 pagina's). Tien verhalen, over lang, veel en ook hard fietsen. Over kilometers vreten, dialoog met het eigen lichaam, de hunker naar kuitenbijters en cols, de loutering van een zware inspanning voor lichaam en brein. Tien verhalen over een gedeelde passie door hoogleraren, medewerkers, studenten van de economische faculteit en ex-student en profwielrenner Gerben Löwik. Wat, behalve de liefde voor het dalen en stijgen in de Limburgse heuvels - beweegt deze academische wielertoeristen? Maarten Ducrot, oud-profwielrenner en tv-commentator, schreef het voorwoord, titel: Schakelen op de dynamiek van het peloton. De teksten zijn zowel in Nederlands en het Engels.
10/04/2011 - "Wielertijdschrift De Muur "
De meest literaire onder alle sporten blijft inspireren tot geweldige verhalen, gedichten en foto’s in hét wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen, van uitgeverij LJ Veen. In De Muur wordt met gouden pennetjes geschreven over de wielersport, door liefhebbers die meer willen zien dan het eindklassement. Verhalen over wielrennen zijn soms tragisch, soms hilarisch en vaak beide. Ze voeren je terug naar vergeten tijden, veranderen je kijk op het heden of katapulteren je naar de toekomst. Loek Kusiak zette zijn allereerste schreden, 16 jaar oud, in de journalistiek, als correspondent wielersport voor Zuid-Limburgse huis-aan-huisbladen als De Kasteelbode, Nuth en Omstreken en Het Land van Valkenburg. Wekelijks vulde hij een eigen rubriek over de prestaties van regionale coureurs: van adspirant tot beroepsrenner. Kusiak is ook voormalig wedstrijdfietser in de amateurcategorie. Hij droeg aan diverse uitgaven van De Muur bij met portretten van oud-renners Arie den Hartog (winnaar Milaan-San Remo 1965), Etienne De Wilde (als wegrenner winnaar van vele eendagskoersen tussen 1980 en 1990, waaronder Omloop Het Volk en als baanrenner bezitter van een uitgebreide palmares met zeges in zesdaagsen, kampioenstitels en een Olympische medaille) en Wim Schepers (Limburgs hoop in Waalse klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik en gele truidrager in de Vuelta 1971, waar hij wegens dopinggebruik werd gedeklasseerd). Voorts een verhaal van Kusiak in De Muur (zomer 2010) over de etappe-aankomst van de Tour de France in Maastricht in 1969. Zie de pdf voor de omslag en de eerste twee pagina's over Maastricht 1969. 'Een beetje rommelig maar wel charmant'.
Bekijk de pdf file : Wielerhistorie_in_DE_MUUR.pdf
23/03/2011 - "Milieuhandhaving: Zo zijn onze manieren"
Naleving van milieuregels door bedrijven vraagt om een consequent en strak handhavingsbeleid van de Provincie Limburg. Minder gedogen, strikter handhaven, eerder een dwangsom opleggen. Daarover gaat de brochure (20 pagina's) die Loek Kusiak schreef (2005) in opdracht van de beleidsafdeling Milieuhandhaving van de Provincie Limburg. Hierbij de omslag. De vormgeving is van Peter Soudant.
Bekijk de pdf file : Milieuhandhaving_Brochure.pdf
01/01/1970 - "Governance en Ondernemerschap in de zorg"
Voor het boek 'Governance en Ondernemerschap in de zorg' (2010) scheef Loek Kusiak twee hoofdstukken over de eerste voorzichtige stappen op weg naar marktwerking in de zorg : interviews met Melvin Samsom (bestuurder UMC St Radboud Nijmegen) en Florent Vlak (bestuurder Vivium Zorggroep 't Gooi).
23/03/2011 - "IRMA Rijn/Maas: Duurzame ruimte voor hoogwater"
Gedurende vier jaar voerde het Interregionaal Comité Rijn Maas (IRMA) met geld van de Europese Unie in het stroomgebied van Rijn en Maas in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg een reeks maatregelen uit ter bescherming van de bevolking tegen overstromingen. Dat gebeurde door middel van rivierverruiming, het omzetten van land in waterbergingsgebied, de opvang van regenwater in de stad, maatregelen aan bruggen en het weer laten meanderen van rechtgetrokken waterlopen. Loek Kusiak schreef in de periode 1998- 2002 ieder jaar het jaarverslag - verschenen in drie talen - waarin op een voor breed publiek toegankelijke wijze verslag werd gedaan van doelstellingen en voortgang van het IRMA-programma in de betrokken landen. In bijgaande pdf de omslag van het jaarverslag 2000 en één van de projectbeschrijvingen.
28/03/2011 - "A73-Zuid: Op weg naar een mobiel en bereikbaar Limburg"
Zelden is er in Nederland - vijf kabinetten achtereen - zo lang gesteggeld over de aanleg van een autoweg als de A-73 Zuid, die Nijmegen en Venlo verbindt met Midden-Limburg. In opdracht van Rijkswaterstaat beschreef Loek Kusiak in een kloeke brochure van 32 pagina's de ontstaansgeschiedenis van de weg en de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het uiteindelijke tracé. Grondverwerving, archeologie, afgifte vergunningen, natuurcompensatie, vormgeving van de weg en indrukken van bewoners uit dorpen over leefbaarheid en veiligheid passeren de revue. Klik op de pdf voor enkele pagina's uit de brochure (2004) 'Samen op weg naar een mobiel, veilig en bereikbaar Limburg.'
23/03/2011 - "Een kwestie van ereschuld"
Het verstrekken van een eenmalige uitkering van 20.000 gulden aan oud-mijnwerkers met stoflongen (silicose) vormde het bewogen sluitstuk van de mijngeschiedenis in Limburg. Bewogen, omdat de Stichting die bepalen moest wie recht had op een uitkering verwikkeld raakte in een lange juridische en emotionele strijd met een vasthoudend belangencomité van oud-mijnwerkers. De medische criteria zouden volgens de oud-mijnwerkers veel te streng zijn. Uiteindelijk kreeg 1 op de 3 nog levende mijnwerkers met longklachten een uitkering. Dat kostte de Nederlandse staat 43 miljoen gulden. Loek Kusiak schreef onder de titel 'Een kwestie van ereschuld' in boekvorm (96 pagina's) het eindverslag van de Stichting, vol persoonlijke getuigenissen van betrokkenen - bestuurders zowel als oud-koempels - dat ter verantwoording aangeboden werd aan staatssecretaris Hoogervorst en de Tweede Kamer. In bijgaande pdf vertelt een oud-koempel pver het leven met gruis in de longen.
18/03/2011 - "Met voeding in je element "
Met onze huidige voedingsgewoonten, grotendeels 'aangeleerd' door slimme marketingtrucs van voedinsgindustrie, zijn we ver verwijderd geraakt van onze natuurlijke bron, zegt voedingsdeskundige Ellen Retera in haar boek 'Met voeding in je element'. Daarin houdt ze een pleidooi voor de afstemming van voedingsadviezen op het individuele temperament. Loek Kusiak tekende voor de eindredactie van het boek.
Bekijk de pdf file : Met_voeding_in_je_element.pdf
RECENTE ITEMS:
05/05/2020 - "Snavel dicht bij de toekan"
Medezeggenschap | Lees verder..
18/03/2020 - "Aan tafel over arbeidsvoorwaarden"
Medezeggenschap | Lees verder..
15/03/2020 - "Clienten met schulden uit de ellende helpen"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
19/02/2020 - "Arbo in de zorg: Envida en Sevagram"
Medezeggenschap | Lees verder..
01/01/2020 - "BREIN: Speuren naar oorzaak dementie"
Gezondheid & Zorg/Marktwerking | Lees verder..
08/12/2019 - "MBO-scholen houden loon van docenten achter"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
14/11/2019 - "Ondernemingsraad van provider XS4ALL vecht voor lijfsbehoud "
Medezeggenschap | Lees verder..