Gezondheid & Zorg/Marktwerking

14/07/2020 - "E-health bij de huisarts: een anderhalvemetersamenleving zonder volle wachtkamersen volle wachgt "
Bekijk de pdf file : ZI_magazine_Pagina_28-29.pdf
01/01/2020 - "BREIN: Speuren naar oorzaak dementie"
Onderzoekers van de Universiteit Maastricht zoeken in het project BREIN met big data naar de oorzaken van dementie in de hoop een medicijn voor genezing te vinden. Bron: Zorgvisie Tech
Bekijk de pdf file :
16/10/2019 - "Onderzoek met patiŽntgegevens: NEN-norm waarborgt privacy"
De norm NEN-7524, die onlangs is gepubliceerd, moet de vertrouwelijkheid in het gebruik van patiëntgegevens in onder meer medisch onderzoek vergroten. Data worden gepseudonimiseerd. Een beveiligingsmaatregel waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zonder dat daarbij duidelijk wordt om welke persoon het gaat. Een trusted third party, ofwel een onafhankelijke dienstverlener, verwijdert de oorspronkelijke gegevens en maakt hier een cryptocode van.
30/09/2019 - "Bewegen in Dementievriendelijk Roermond /website Zorg+Welzijnijn"
16/07/2017 - "Chief Medical Officer onmisbare spil in digitalisering zorg"
De digitalisering in de zorg is voor steeds meer ziekenhuizen aanleiding voor de aanstelling van een Chief Medical Information Officer (CMIO): een medisch specialist die de brugfunctie vervult tussen bestuur, ICT-management en gebruikers als dokters en patiŽnten. Een landelijk CMIO Netwerk helpt haar leden de belangen te behartigen en pleit bij ICT-leveranciers en overheid voor standaarden bij de informatie-uitwisseling van medische data. Bron: website ImpactManagement Zorg, Vakmedianet
15/06/2019 - "Academische werkplaatsen: slimme partner voor Zorginstituut Nederland"
Door onderzoek te koppelen aan beleids- problemen, leiden onderzoeksresultaten van Academische Werkplaatsen tot hoogwaardige zorgproducten en -diensten voor patiŽnten en vernieuwend beleid van het ZI Nederland.
Bekijk de pdf file : Academische_werkplaats_Zorg.pdf
01/07/2019 - "DiabetespatiŽnt beter leren kennen met technologie "
DiabetespatiŽnten in Zuid-Limburg controleren thuis zelf hun suikerwaarden, bloeddruk en gewicht. De pilot van huisartsenondersteuner Medi a en technologieleverancier Chipmunk laat opvallende resultaten zien. PatiŽnten gebruiken minder medicijnen en bewegen meer. Bij problemen kunnen ze digitaal schakelen met een verpleegkundige. “Het thuismeetplatform is een hulpmiddel om het volume van de zorgvraag ook in de toekomst aan te kunnen."
Bekijk de pdf file : pilot.pdf
04/04/2019 - "ISALA Hartzorg: hartrevalidatie met digitale tools"
31/10/2018 - "Aan het bureau/Aan het bed"
26 | Zorginstituut Magazine oktober 2018 Hoe pakken de adviezen, richtlijnen, hand- reikingen of standpunten van het Zorg- instituut in de praktijk uit? In hoeverre sluit dat wat ‘aan het bureau’ is bedacht aan op de dagelijkse praktijk ‘aan het bed’? Deze keer de website FarmacotherapeutischKompas.nl. Bron: Zorginstituut Magazine
Bekijk de pdf file : BB_-_okt_2018_ZIM.pdf
08/01/2019 - "domotica/joel Fliek"
02/10/2018 - "Geen 'lean' in de zorg met kortetermijnplannen"
‘Voor betere en doelmatigere zorg is procesverbetering onontbeerlijk. Omdat in ziekenhuizen processen kriskras door elkaar lopen, moet je integrale systemen ontwikkelen waar- door processen duurzaam verbeteren met aandacht voor medewerkers’, zegt Marc Rouppe van der Voort. Hij is manager Lean en zorglogistiek in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, waar Lean als integrale systeembenadering organisch is ingebed/
06/04/2018 - "Regie over je professionele ontwikkeling "
PW, interne mobiliteit bij Waterschap AA en Maas
01/08/2018 - "Digipoli Parnassia: Weg uit de spreekkamer"
In de digitale poli van PsyQ/Parnassia Groep krijgen de cliŽnten een volledige online therapie. Niemand hoeft te wachten in de spreekkamer. Ook doeltreffend tegen lange wachtlijsten.
Bekijk de pdf file :
15/06/2018 - "Blended care heeft de toekomst"
De gezondheidsstatus van chronisch zieken die zelf online hun ziekte managen, is dezelfde als die van patiŽnten die alleen gebruikmaken van reguliere zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Esther Talboom-Kamp.
Bekijk de pdf file :
20/04/2018 - "AVG: privacywetgeving straft strenger bij overtreding "
Privacy is een groot goed. Zeker in de zorg willen patiënten dat hun gegevens beschermd en beveiligd zijn. Bestaande wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens wordt vanaf 25 mei vervangen door de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op datalekken staan strenge sancties.
20/02/2018 - "Gita Gallť, Deventer Ziekenhuis: Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag "
INTERVIEW ‘De wereld digitaliseert en het ziekenhuis moet mee’, zegt Gita Gallé, bestuursvoorzitter van het Deventer Ziekenhuis. Het DZ maakte faam als pionier in de ondersteuning van patiënten met online zorg. Ketenpartners worden uitgedaagd zich met koppelbare systemen aan te sluiten
Bekijk de pdf file :
20/12/2017 - "Anonieme e-health voorkomt zwaardere zorgvraag"
Depressieklachten, eetstoornissen: als de schaamte te groot is om professionele hulp te vragen, kan anonieme e≠mental health uitkomst bieden. Online online interventies bij vroegtijdig herkenning van klachten voorkomen een zwaardere zorgvraag. Aanbieders van e≠-mental health zien hoopgevende resultaten, maar ook steeds meer hulpvragen. Zie pagina 28 t/m 30 in de december-uitgave van Zorginstituut Magazine.
04/12/2017 - "Empathische woning binnen handbereik"
In de empathische woning beslist niet de techniek maar de bewoner. In Arnhem staat een proefwoning. Nieuwe domotica die de menselijke maat van de zorg borgt.
05/12/2017 - "Vliegwiel voor opschaling e-health"
Met e-health is een wereld te winnen. Maar niet als het zo traag gaat als nu, vindt de Vliegwiel Coalitie. Die wil in 2018 twee innovatie-arrangementen aanjagen.
01/09/2017 - "HOZL-directeur Van Engelshoven: 'Sneller, goedkoper, minder dokters'"
Niet langer meer voor ieder pijntje een verwijsbrief naar de specialist, maar eerst kijken wat de huisarts zelf kan doen. Met aan zijn zijde eventueel een specialist. In het anderhalvelijnscentrum van huisartsengroep HOZL en het Zuyderland Ziekenhuis en in de PlusPraktijken vindt een zorgrevolutie op regionale schaal plaats. HOZL-directeur Esther van Engelshoven is een van de pioniers.
Bekijk de pdf file : 014-017_BRZ04_JOUR01_HOZL.pdf
30/06/2016 - "Dementiezorg Cicero Zorggroep"
01/05/2017 - "OR Meander Groep: Klankborden voor meer invloed"
De medezeggenschap bij MeanderGroep, verantwoordelijk voor verpleeghuis- en thuiszorg in Zuid-Limburg, is zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Klankbordgroepen van medewerkers la- ten hun stem en hun invloed gelden. Zelfsturende teams geven hen meer verantwoordelijkheid. De or kan zich daardoor beperken tot de hoofdlijnen.
Bekijk de pdf file : 1415Ori5.pdf
20/05/2017 - "App Molly: Virtueel verpleegkundige begeleidt hartfalenpatiŽnt"
01/03/2017 - "Stichting Pharos: Zelfs diabetes is een te moeilijk woord. E-health moet te begrijpen zijn voor laaggeletterden"
01/03/2017 - "MeanderGroep Limburg maakt met e-health thuiszorg effiŽnter"
01/02/2017 - "Lunet Zorg: regionale spil in zogvernieuwing"
Een noodoproep voor Centrale24? Binnen enkele minuten staat hulp voor de deur. Snelle zorg op afstand, maar ook achterwacht voor kwetsbare mensen zonder directe zorgvraag.
01/09/2016 - "Leefstijlmonitoring: Op afstand en toch dichtbij"
Met leefstijlmonitoring kunnen mensen met beginnende dementie langer thuis blijven wonen. Sensoren registreren alle bewegingen en bereiken via internet de mantelzorger. Financiering is nog een knelpunt in de doorbraak van deze vorm van zorg op afstand. Bron: Zorgvisie ICT
Bekijk de pdf file : Leefstijlmonitoring_ICT004.pdf
20/10/2016 - "Na de DigiD nu Idensys voor nog veiliger inloggen "
Idensys moet de nieuwe, superveilige manier worden om burgers digitaal te identificeren. Geen wachtwoorden meer, maar één digitale sleutel waarmee je inlogt bij zowel zorgverlener, overheid als webwinkel. Bron: Zorgvisie ICT
28/07/2016 - "Zorginnovatieatelier Vivantes brengt zorg en technologie bij elkaar"
01/06/2016 - "Soluzo bij Vivantes: niet zelf investeren, maar ICT leasen"
Niet zelf investeren in slimme ict, maar leasen. Zo heeft Vivantes Ouderenzorg afscheid genomen van traditionele arbeidsprocessen. Het resultaat is volgens bestuurder wijlen John Stegerman (zie het ka dertje op de laatste pagina van dit artikel over zijn onverwachte overlijden, red.) meer zorgkwaliteit en eigen regie van de cliŽnt, maar ook een besparing van een paar duizend euro per intramurale plek. Bron: Boardroom Zorg
01/06/2016 - "Scoren met een app tijdens tbs-detentie"
Met een zelfscore-app kunnen tbs-clienten van kliniek De Woenselse Poort hun behandeling en herstel beÔnvloeden. Digitale innovatie bij de GGzEindhoven.
01/06/2016 - "Prof. Luc de Witte: Zorg op afstand is onontkoombaar"
Prof. Luc de Witte leidt in Limburg het EIZT, een expertisecentrum voor zorgtechnologie. De doorbraak van zorg op afstand blijft nog te vaak steken in een defensieve houding van verzekeraars. Bron: Zorgvisie ICT
15/02/2016 - "Vlaai en zorg bestellen via het aanraakscherm"
Geen risico's met investeren maar zorgtechniek leasen. Dat is wat Vivantes Zorggroep in Geleen doet. Soluzo als ict-oplossing voor betere en doelmatiger zorg.
Bekijk de pdf file : Zorgvisie_ICT_Soluzo.pdf
07/12/2015 - "De ondernemende medisch specialist"
Portret van twee zorgondernemers
01/08/2015 - "De lucratieve kant van liefdevolle bejegening"
GGzE Eindhoven/De Kempen enige zorginstelling in Nederland met Planetree-concept.
01/09/2015 - "PAZIO bundelt e-healtdiensten"
Het zorgportaal PAZIO wil de Interpay van de zorg worden. Een digitale voordeur waarachter iedere cliŽnt veilig kan communiceren met de dokter.
Bekijk de pdf file : PAZIO_Zorgvisie_ICT_pdf.pdf
09/05/2015 - "Mosae Zorggroep: Tenderen met Best Value voor nieuwbouw in Campagne"
Best Value Procurement is een vorm van aanbesteding of inkoop, waarbij niet de prijs, maar de kwaliteit van de prestatie van marktpartijen centraal staat. De Mosae Zorggroep in Maastricht hanteert de methodiek voor de aanbesteding van de nieuwe locatie Campagne, huisvesting voor dementerende cliŽnten. ‘Verras ons met oplossingen die slim en duurzaam zijn.’ Bron: BoardroomZorg
30/04/2015 - "'Alles zonder klantwaarde is verspilling' Operational Excellence in academisch ziekenhuis Maastricht"
Verpleegkundigen die tijd verspillen met zoeken naar spullen; patiŽnten die onnodig lang wachten op vervolgafspraken of uitslagen. Twee voor- beelden van verschijnselen die bij veel ziekenhuizen voorkomen en die de kwaliteit van zorg nadelig kunnen beÔnvloeden. Maar niet langer bij het academisch ziekenhuis Maastricht. Alle medewerkers spelen een actieve rol in de uitvoering van de verbeterfilosofie Operational Excellence, met inzet van methodieken als Lean Six Sigma, TPS en Sociotechniek.
Bekijk de pdf file : Operational_Excellence_azM.pdf
31/05/2013 - "Twee cases Excellente Zorg"
Excellente zorg kan rekenen op groeiende belangstelling. De methode is komen overwaaien uit Amerika. Een ziekenhuis in Leiden en een zorginstellling in Lelystad hebben de nieuwe benadering omarmd. Zie de beschrijving van deze cases in Zorgmarkt Digizine pag. 28 t/m 39.
14/04/2015 - "SOLUZO: technologie voor integrale slimme oplossingen in de zorg"
Soluzo is een nieuwe slimme zorgoplossing, die stoelt op een combinatie van kwaliteitsverbetering van zorgprocessen en toepassing van zorgtechniek die zich reeds in de praktijk bewezen heeft, incluis directe kostenbesparingen. Dat is heuglijk nieuws in een tijdsgewricht waarin de langdurige zorg te maken heeft met ingrijpende veranderingen. Als eerste verpleeghuis- en verzorgingsinstellling in Nederland heeft Vivantes in de zorgverlening voor de bewoners van aanleunwoningen en de psycho-geriatrische afdelingen geÔmplementeerd. Loek Kusiak leverde in opdracht van installateur SPIE Groep Nederland en bureau Advance Communications in Geleen de redactionele en audio-visuele content voor de website: www.soluzo.nl
Bekijk de pdf file : Soluzo.webarchive
19/02/2015 - "Aanjager Dik Hermans over opschaling ict in de zorg"
Dik Hermans is de aanjager van het doorbraakproject 'De zorg ontzorgd met ict'. Opschaling moet een einde maken aan het versnipperde aanbod van ict-hulpmiddelen. Meer ondernemerschap en leiderschap door bestuurders van zorginstellingen is gewenst om belemmeringen in een breed ict-aanbod aan burgers en cliŽnten weg te nemen.
31/01/2015 - "Kloosterorde in de thuiszorg: Op zoek naar het Katharina Kasper-gevoel"
Uit onvrede over de verschraling van de zorg besloten de ‘Arme Dienstmaagden van Jezus Christus’ in Geleen hun oude roeping weer op te pakken. De kloosterorde organiseert nu zelf thuiszorg en dagopvang. ‘Menslievende zorg’ zoals Katharina Kasper, de stichteres van de congregatie, het ooit bedoelde. En dat hoeft niet altijd wat te kosten. Bron: Zorg +Welzijn
Bekijk de pdf file : Kloosterorde-znw-001.pdf
14/01/2015 - "Zorggroep Mosae bestuurder Marla Venderink: Leiderschap vereist kritische tegenspraak"
Marla Venderink is bestuurder van Mosae Zorggroep, instelling voor ouderenzorg in Maastricht. Ze is niet van alleen op de winkel passen, maar wil de zorg ook vernieuwen door ouderen in de wijken op te zoeken en medewerkers meer regelruimte te geven. ‘Alles draait om de zelfredzaamheid van cliŽnten’. Bron: Opinieblad ZUID.
Bekijk de pdf file : ZUID_JAN_2015_MOSAE.pdf
14/11/2014 - "Amerikaanse onderscheiding voor automatisering Ziekenhuisgroep Twente"
Drie jaar geleden zaten de ziekenhuis in Almelo en Hengelo nog in het papieren tijdperk, intussen zijn medicatieregistratie en andere medische protocollen closed loop gedigitaliseerd.
31/10/2014 - "'Neem professional niet de jeugdzorg uit handen'"
Gemeenten dragen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen en jongeren. Zij hebben hun professionele hulp hard nodig. Maar hoe zorg je voor goede ondersteuning als gemeenten conform de afspraken met het rijk 20 procent op de jeugdzorg en 25 procent op de dagbesteding bezuinigen? Gemeenten kennen hun zwakbegaafde en licht verstandelijk beperkte inwoners niet. Interview met Marc Huijnen, directeur jeugdzorg Talent Zorgbureau. Bron: ZUIDmagazine
Bekijk de pdf file : ZUID_MAGAZINE_NR25_MARC.pdf
14/10/2014 - "Congres FAM Netwerk: Modern Burgerschap en Mantelzorg "
Wethouder Ramon Testroote wil sterke buurtvoorzieningen: MANTELZORGERS HOEVEN GEEN GATEN TE DICHTEN. Het woord 'participatie' doet de Venlose wethouder Ramon Testroote (PvdA) voor zorg en welzijn teveel denken aan 'gaten die burgers op last van de overheid moeten dichten omdat dingen zijn wegbezuinigd'. In het sociale model van Venlo participeert de overheid juist 'in de leefwereld van de burger.'
31/07/2015 - "Lichte dwang helpt bij innoveren. Drie beloftevolle ICT-zorginnovaties uit een stimuleringsprogramma van de Provincie Noord-Brabant"
De Wuzzi Alert, een soort GPS voor dementerenden die aan de wandel gaan, is een de ict-innovaties uit een subsidieprogramma van Noord-Brabant.
Bekijk de pdf file : Zorgvisie_iCT_.pdf.pdf
31/07/2014 - "VitaValley/jaarverslag 2013/Innoveren doe je samen"
VitaValley is een open en onafhankelijk innovatienetwerk in de zorg. Met partners ontwikkelt en implementeert Vita Valley innovaties en schaalt ze op. Het gaat om verbeteringen, onder meer op ict-gebied, die de kwaliteit van leven van burgers bevorderen en het zorgaanbod en de zorgvraag beter op elkaar afstemmen. De resultaten van 2013 staan in dit jaarverslag, onder eindredactie van Loek Kusiak.
31/07/2014 - "Digitale coach Quli: Baas over je eigen gegevens "
Beeldbellen met je begeleider, chatten met lotgenoten of hulp van een digitale coach. Quli, een ict-creatie van vijf zorgverleners, geeft cliŽnten regie over hun zorg.
14/06/2014 - "Kina Koster, bestuursvoorzitter CICERO Zorggroep over de de krimp in ouderenzorg: 'De overheid doet domme dingen'"
Kina Koster is voorzitter van de raad van bestuur van de Cicero Zorggroep, instelling voor ouderenzorg in Hoensbroek. Leidinggeven is voor haar vooral medewerkers in hun kracht zetten. Koster wil ‘ellende achter de voordeur’ voorkomen als veel ouderen weer gedwongen zelfstandig moeten wonen.
09/06/2014 - "'Eeuwige jeugd ligt in de stamcel', aldus prof. Hans Clevers, toponderzoeker naar darmkanker, bijzonder hoogleraar te Maastricht:"
Prof. Hans Clevers bekleedt in 2014 de TEFAF-leerstoel aan de Universiteit Maastricht met een aantal masterclasses over onderzoek naar darmkanker. Als voorzitter van de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen pleit Clevers voor het veiligstellen van onderzoeksgelden. Anders gaat een jonge generatie wetenschappers verloren. 'Daarvoor moeten universiteiten studies die ze aanbieden onderling herverdelen. En daar hikken ze erg tegenaan.' Zie pagina 16 en 17 (Engelse tekst).
14/05/2014 - "Huisarts als poortwachter voorkomt dure ziekenhuiszorg"
Meditta†is de ondersteunende organisatie van tweehonderd huisartsen in de Westelijke Mijnstreek in Limburg en eigenaar van een diagnostisch centrum. Meditta is daarmee de enige regionale huisartsenvereniging in Nederland die over een dergelijke voorziening beschikt. Portret van een gedreven organisatie, die het beroep op dure specialistische hulp en ziekenhuiszorg wil verminderen. Bron: Impuls 2/2014, Rabobankmagazine.
14/03/2014 - "Zorginnovatie.nl: Innoveren doe je in een netwerk"
Op de site Zorginnovatie.nl kan iedereen een uitgewerkt idee indienen voor betere zorg. Commentaar via de site maakt voorstellen beter. Experts helpen bij het vinden van financiering. Bron: ZorgvisieICT
31/01/2014 - "Alcohol consumption increases"
De alcoholconsumptie stijgt, vooral onder jongeren. Wetenschappers moeten bij de overheid bij voortduring hameren op preventieve maatregelen, betogen hoogleraren verslavingszorg Van de Mheen en Knibbe. (Engelstalige tekst/Maastricht University Magazine).
31/08/2010 - "Interview met hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp"
Van ouderdomziektes weten we nog niet veel. Prof. Rudi Westendorp pleit voor meer onderzoek. 'Want', zegt hij, 'preventie van ouderdomskwalen houdt senioren langer vitaal en zelfstandig.' Bron: magazine Kwintez.
30/12/2013 - "Gemotiveerd doorwerken in de zorg: onontkoombaar, maar keep it simple!"
Met plezier en behoud van lichamelijke en geestelijke gezondheid tot aan je pensioen aan het werk blijven. Dat is duurzame inzetbaarheid, inmiddels onderdeel van veel cao’s en beleidsplannen van zorgorganisaties. Uitvoeren in de praktijk is vaak een zoektocht. Toch zijn er genoeg lichtende voorbeelden waar andere organisaties van kunnen profiteren. Verslag van een rondetafelgesprek met hr-medewerkers in de zorg. Zorgmarkt dec. 2013
29/11/2013 - "Online hulpverlening: nog te vaak iets voor erbij"
Online hulpverlening in de ggz groeit, maar het gaat nog te langzaam, constateert directeur Frank Schalken van kennis- en adviescentrum Stichting E-hulp.nl. Oorzaken zijn volgens hem het gebrek aan visie bij ggz-bestuurders en behandelaars. ‘Men is bang om de regie bij de cliŽnt neer te leggen.’ Zorgvisie ICT nr. 6, Pagina 10 t/m12.
Bekijk de pdf file : Zorgvisieict6-13.pdf
30/11/2013 - "'Winstuitkering helpt ziekenhuizen niet verder'/interview met Jos Blox "
Investeerders staan niet te dringen om te investeren in ziekenhuizen als die straks winst mogen uitkeren, verwacht Jos Blox, interim-directeur van de Maartenskliniek in Ubbergen. Daarvoor zijn de verwachte rendementen te laag. Productie en vermogens van ziekenhuizen zullen verder krimpen door regels en dictaten van overheid en zorgverzekeraars. ‘Dit is geen normale bedrijfstak.' Zorgmarkt/dec. 2013
30/09/2013 - "Blood clotting on the Alps"
Zuurstoftekort verhoogt het risico op trombose. Het vermoeden was er al, maar zekerheid is er nu dankzij een spectaculaire onderzoeksexpeditie naar de ijle lucht op een top in de Alpen. Onderzoeksleider Bas de Laat van Synapse, spin-off bedrijf van de Universiteit Maastricht, gebruikte een nieuwe testmethode die trombose voortijdig kan voorspellen. Bron: Maastricht University Magazine, nr 2 /2013
31/08/2013 - "'Schaamte voor dementie vergalt levensplezier'"
“Vergeetachtigheid hoort bij het ouder worden, maar niet elke geheugenklacht is meteen dementie. Geheugenklachten zijn er bij veertig procent van de 40-jarigen en zeventig procent van de 70-jarigen. Toch neemt sinds een jaar of tien de angst voor dementie toe. Deze angst kan op zich al een ernstige aandoening zijn, die plezier in het leven vermindert.' Interview met Alzheimer-onderzoeker prof. Frans Verhey, bedenker van de geheugenpoli.
14/11/2013 - "Interview prof. Maarten Verkerk: 'Overbehandeling verlengt lijden patiŽnt.'"
Studie naar overbehandeling van kwetsbare ouderen: ‘Leven niet onnodig rekken door medisch ingrijpen’, zegt prof. Maarten Verkerk. Hij schetst een ethisch kader om overbehandeling en lijden te voorkomen.
30/09/2013 - "Prof. Jan Hamers: Laat oudere cliŽnt zelf dagritme bepalen "
De Academische Werkplaats Ouderenzorg wil de zelfstandigheid van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen vergroten. Professor Jan Hamers pleit voor een betere opleiding van medewerkers en uitwisseling van best practices. Bron: opinieblad ZUID, oktober 2013
14/08/2013 - "iPad in de ambulante zorg: Achter het scherm in plaats van in de auto"
Meer beeldcontact via de iPad en minder huisbezoek bevordert de zelfstandigheid en privacy van cliŽnten, zo is de ervaring van zorgorganisatie Siza. Het scheelt bovendien in de kosten. 'DE IPAD IS VOOR DE CLIňNT EEN DIGITAAL MAATJE GEWORDEN.' Pagina 8,9 en 10.
Bekijk de pdf file : Zorgvisie_ICT_4.2013.pdf
31/07/2013 - "Slimmere en minder dure zorg in de Westelijke Mijnstreek"
Zorgaanbieders worden uitgedaagd om betere zorg te leveren voor een betere prijs. Het ombuigen van de kostengroei is nodig om de beste zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen. In de Westelijke Mijnstreek - de regio Sittard/Geleen/Beek- willen Orbis Medisch en Zorgconcern, zorggroep Meditta, Medisch CoŲrdinatie Centrum Omnes, zorgverzekeraar CZ en zorgvragersorganisatie Huis voor de Zorg willen door slimmer organiseren de volgende stap zetten op weg naar toekomstbestendige zorg in de regio. Loek Kusiak schreef de brochure waarin het project wordt toegelicht.
24/07/2013 - "MVO Netwerk Zorg: Duurzaamheid als embryo"
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in de zorg een ondergeschoven kindje. Weinig instellingen hebben een duurzaamheidsbeleid. Toch kan de sector met integrale aandacht voor milieu, medewerkers en kosten veel efficiŽnter en zuiniger werken. ‘De zorg is maatschappelijk, maar onderneemt nog onvoldoende maatschappelijk,’ zegt projectleider Helene van der Vloed van het MVO Netwerk Zorg. Een ‘expeditie duurzame zorg’ moet een olievlekwerking teweeg brengen in duurzaam innoveren. Bron: Zorgmarkt, juli 2013
Bekijk de pdf file : MVO_Netwerk_Zorg.pdf
31/05/2013 - "Founding father Ruud Halfens over 15 jaar Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemeng"
De LPZ, een jaarlijks terugkerende meting van zorgproblemen op een specifiek moment, focust op een behandeling na van onder meer decubitus, ondervoeding en incontinentie. Al vijftien jaar is LPZ voor instellingen een onmisbare monitor voor kwaliteitsverbetering. Ruud Halfens, de Maastrichtse bedenker en projectleider van de LPZ, ziet ook toenemende buitenlandse interesse voor de monitor. Zie pag 6 en 7 in Maastricht University Magazine.
Bekijk de pdf file : magazine_june_2013_DEF.pdf
30/04/2013 - "Online management van een chronische ziekte"
Het bedrijf Sananet in Sittard is pionier in het bedenken en ontwikkelen van ict voor de zorg. E-health zorgt volgens directeur Jan Ramaekers voor minder ziekenhuisbezoek, meer zelfmanagement en lagere kosten. Bron: opinieblad ZUID.
Bekijk de pdf file : Sananet_ICT_voor_de_zorg.pdf
30/04/2013 - "Een Tom Tom voor een nieuwe knie"
Nanne Kort, orthopedisch chirurg in het Orbis Medisch Centrum in Sittard, maakt furore met een nieuwe methode voor het plaatsen van een knieprothese. Collega's van ver over de grenzen leren bij hem de zogeheten Signature-techniek.
30/04/2013 - "VitaValley/ prof. Maarten Verkerk stimuleert innovaties en debat over ethiek in de zorg. 'Soms levert niet ingrijpen meer kwaliteit van leven op.'"
Het innovatienetwerk VitaValley in Ede stimuleert doorbraakprojecten op het gebied van onder meer chronische zorg, e-health, mantelzorg. Samenwerking met tal van partners in binnen- en buitenland moet garant staan voor een succesvolle invoering van zorginnovaties. Maar ook het op gang brengen van discussies over de ethiek in de zorg is een missie van VitaValley. ‘Een ethisch kader voor overbehandeling moet het toevoegen van veel lijden voorkomen,’ zegt Maarten Verkerk, voorzitter van de raad van bestuur van VitaValley.
31/03/2013 - "Gastvrije Zorg in De Mins: 'Vele manieren om te pleasen'"
Privacy en gastvrijheid staan bovenaan in de zorg en dienstverlening aan bewoners van De Mins in Maastricht. Bron: Gastvrije Zorg, nr. 3
Bekijk de pdf file : De_MIns_Gastvrij.pdf
28/02/2013 - "Onderzoeker en antropoloog Annemarie van Dalen: Angelsaksisch management in zorg is doorgeslagen"
In zorginstellingen moeten niet de prestatie-indicatoren van het management, maar moet het vakmanschap van zorgmedewerkers weer centraal staan, is de conclusie van een onderzoek bij Esdege-Reigersdaal en Buurtzorg Nederland BV. Bron: Zorgmarkt 1/2013
30/11/2012 - "Innovatie in ouderenzorg: De Mins, een verpleeghuis als hotel "
Met hospitality, slimmer organiseren van werk en innovatieve zorgtechniek gaat een verpleeghuis op een hotel lijken. Extra geld hoeft dat niet te kosten. De locatie De Mins van Zorggroep Vivre in Maastricht is het bewijs.
31/01/2012 - "Zorgvastgoed: samenwerken met woningcorporaties"
Scheiden van wonen en zorg is de nieuwe koers. Zorginstellingen gaan zelf de lasten dragen van hun gebouwen. Is renoveren beter dan slopen of nieuwbouw? Woningcorporaties zijn de nieuwe partners. Drie voorbeelden van nieuwe vormen van samenwerking.
31/12/2012 - "E-health houdt thuiszorg betaalbaar"
Zorg op afstand met e-health is aantoonbaar goedkoper en een adequaat antwoord op personeelskrapte, blijkt uit een promotieonderzoek van Daan Dohmen, ondernemer in zorginnovaties (Focus Cura). Dat projecten met e-health stagneren, is te wijten aan onwil van het management om de organisatie te hervormen. Dohmen introduceert een model voor de invoering van zorg op afstand, dat zorgmedewerkers vroeg bij de keuze van technologie betrekt. Ook Theo de Vries, Dohmens promotor en hoogleraar toekomststudies gezondheidszorg aan de Universiteit Twente, reageert enthousiast. ‘Door slim organiseren houden we zorg thuis betaalbaar.’
09/12/2012 - "Stap in de wereld van dementie"
Om de naasten van mensen met dementie, maar ook verplegers en artsen, beter te laten begrijpen wat er aan de hand is, is er nu een speciale training in een simulator. Een Nederlandse wereldprimeur. Loek Kusiak stapt in de trainingscabine en is meteen de weg kwijt. Bron: ZorgvisieICT
31/10/2012 - "Ziekenhuizen Brabant binden talent met boeiend werk"
Ziekenhuizen hebben alle belang bij het behouden van talentvolle professionals. Om routinematig handelen te voorkomen en de motivatie een opkikker te geven, hebben vier Brabantse ziekenhuizen een marktplaats voor talentontwikkeling opgezet. Medewerkers die hunkeren naar nieuwe uitdagingen kunnen voor kortere of langere tijd inspiratie opdoen bij een andere werkgever.
Bekijk de pdf file : Talentbinding_in_de_zorg.pdf
30/11/2012 - "CZ Regioregie in Limburg: huisarts moet dure ziekenhuiszorg afremmen"
Een sterkere rol voor de huisarts in Zuid-Limburg moet leiden tot minder, vaak onnodige specialistische ingrepen. Zorgverleners uit diverse disciplines moeten ook wijkgericht samenwerken. Dat is de wens van zorgverzekeraar CZ. Met ziekenhuizen en huisartsorganisaties in de regio's Parkstad en Westelijke Mijnstreek is hierover een convenant afgesloten.
29/02/2012 - "Voor Oogkliniek Maastricht ging Fred Hendrikse geen brug te ver "
De Oogkliniek UMC Maastricht opende in 2011 haar deuren. Founding father/professor Fred Hendrikse, ooit hulppost-dokter in de rimboe van Suriname, stond aan de basis van topklinische oogzorg in Nederland. Bron: University Magazine Maastricht.
Bekijk de pdf file : Eye_Clinic_Maastricht.pdf
14/10/2012 - "PatiŽntenluisteraar zijn is een vak. Corine Jansen (Radboud UMC) helpt daarmee ook de arts vooruit"
Corine Jansen heeft geen medische achtgrond en luistert in het Radboud UMC naar patiŽnten van alle leeftijden. Zij doet dat vanuit een vaste functie, de enige tot nu toe in de zorg in Nederland. Jansen neemt alle tijd om van patiŽnten te horen wat het ziekenhuis kan doen om hen beter te ondersteunen in het ziekteproces. Dat leidt intern tot interessante innovaties, zoals een internet community voor jonge kankerpatiŽnten. ‘Ik ben intrinsiek nieuwsgierig naar de mens achter de patiŽnt.’ Bron: Zorgmarkt, oktober 2012.
31/05/2012 - "pdf 2: Van een beroerte herstellen/Oliver Sack. "
Vervolg interview neurowetenschapper Oliver Sack. Bron: opinieblad ZUID
Bekijk de pdf file : Oliver_Sack__2_.pdf
31/05/2012 - "pdf 1: Van een beroerte herstellen? Toponderzoeker Sack verwacht van wel. "
Pdf 1: Meer kansen op herstel na een beroerte? Inderdaad, die kansen zijn er, denkt de toponderzoeker en neurowetenschapper Oliver Sack. Hij verricht in Maastricht, als een van de weinigen in de wereld, baanbrekend onderzoek met TMS en Magnetic Resonance Imaging (MRI)-scans. Zie voor vervolg artikel pdf:Oliver Sack 2. Bron: opinieblad ZUID, nr. 3/2012
31/05/2012 - "Scan zorggebouwen op revitalisering"
Het herbestemmen van verouderde zorggebouwen voor nieuwe doelgroepen en functies is een hot issue. De forse bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het scheiden van wonen en zorg zorgen hiervoor. Drie partijen, waaronder HEVO, bieden managers die verantwoordelijk zijn voor zorgvastgoed een handreiking met de ‘Transformatiescan bestaande zorggebouwen’. De scan is een helder stappenplan dat in een kortdurend interactief proces vaststelt of transformatie van het vastgoed naar nieuwe markten en doelgroepen ruimtelijk, technisch en financieel haalbaar is. De scan versnelt mogelijke ideeŽn en gedachten, draagt bij aan de besluitvorming en voorkomt leegstand.
31/08/2012 - "Hoogleraar Piet Eichholtz: 'Maak financiering zorgvastgoed minder afhankelijk van banken"
Voor de financiering van het vastgoed moet de zorg de afhankelijkheid van banken verminderen, bepleit Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering in Maastricht en adviseur op het gebied van zorgvastgoed. Het in eigendom houden van gebouwen door de zorg is riskant vanwege leegstand. Met nieuwe, creatieve vormen van vastgoedfinanciering, zoals huren van beleggers of woningcorporaties en het uitgeven van obligaties, kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen schulden verkleinen en hun vermogenspositie verbeteren.
31/05/2011 - "Kind met overgewicht: gezinsprobleem"
Kinderen worden niet alleen steeds langer, maar ook dikker. Eťn op de zeven kinderen in Nederland heeft last van overgewicht (obesitas). DiŽtiste Jenny Brouns probeert kind ťn ouders te laten wennen aan een nieuw eetpatroon. Bron: Zorgbelang
31/08/2012 - "Governance in de zorg: tegenkracht organiseren"
Uit incidenten in ziekenhuizen is vaak te leren dat bestuurders alleen maar garen spinnen bij kritische tegenkracht, bij toezichthouders die důůrvragen en bestuurders durven wijzen op hun zwakheden. Niet nog meer spelregels, maar mťťr visie, een open dialoog en zelfre␣ectie door zowel bestuurders als toezichthouders zorgen voor een betere governance. En daarmee voor financieel verstandig beheer en een betere patiŽntenzorg, stelt adviseur Hans Hoek.
14/06/2012 - "Nieuw leven voor versleten zorggebouwen met de tranformatiescan"
Nederland staat vol met verouderde verpleeg- en verzorgingshuizen. Herbestemming van deze gebouwen naar nieuwe doelgroepen cliŽnten is een complexe zaak. Reden voor adviesbureau HEVO en partners om managers in het zorgvastgoed met de ‘Transformatiescan bestaande zorggebouwen’ de weg te wijzen naar oplossingen die passen bij moderne zorgconcepten.
Bekijk de pdf file : HEVO-360-NR3_duurzaam.pdf
30/06/2012 - "Telezorg in Eindhoven: Afvallen met de digitale coach "
Living Lab in Eindhoven biedt ouderen met een zorgvraag digitale diensten. Turkse senioren met overgewicht worden met teleftiness gestimuleerd om af te vallen. Dertig kilo verliezen met gymoefeningen en gezonder eten. Het kan.
Bekijk de pdf file : Afvallen.jpg
31/07/2012 - "TBS-kliniek De Kijlvelanden: zoektocht naar de excellente organisatie"
Met een paar mooie onderscheidingen voor kwaliteitsmanagement op zak doorgroeien maar een excellente organisatie: Hoe doe je dat? Wat valt er nog verder te verbeteren? Dat waren de vragen die directeur Machiel Polak van tbs-kliniek de Kijvelanden zichzelf stelde nadat hij in 2011 op het NNK-congres was uitgeroepen tot ‘Business Improvement Manager 2011’. De volgende stap bij de Kijvelanden is gericht op fine-tuning van de organisatie volgens de principes van evidence-based management, ofwel: effectief besturen.
Bekijk de pdf file : SIGMA03_ART6-1_01.pdf
14/08/2012 - "Kwaliteitssysteem in de zorg: veelal de slager die eigen vlees keurt"
De zorg is overspoeld met regels en normen voor veiligheid en kwaliteit. Ziekenhuizen, instellingen en hun branche- organisaties reageren hierop met eigen kwaliteitssystemen en certi␣cering door vakgenoten. Veel garanties op het voorkomen van calamiteiten biedt deze aanpak niet. ‘Er is veel bureaucratie in het spel, die voorbij schiet aan de veiligheid bij de taakuitvoering,’ constateert kwaliteitsdeskundige ir. Lex van der Star. Hij is voorzitter van de commissie die het internationaal erkende kwaliteitsmanagementsysteem ‘ISO-9001’ toegankelijk heeft gemaakt voor zorg en welzijn in Nederland. De nieuwe norm, die medio 2012 wordt gepubliceerd, kan een doorbraak betekenen in het risicobewustzijn van artsen en ander zorgpersoneel.
Bekijk de pdf file : Lex_vd_Star_Zorgmarkt_5_012.pdf
30/04/2012 - "Econoom Marc Pomp over Healthy Ageing"
Ambitieuze investeringen in onderzoek naar preventie van ziektes leveren meer gezonde levensjaren en een hogere arbeidsparticipatie op. Dat blijkt uit onderzoek van gezondheidseconoom Marc Pomp in opdracht van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) naar de maatschappelijke en economische baten van preventie. Het UMCG investeert sinds 2006 in baanbrekend onderzoek op het gebied van healthy ageing.
Bekijk de pdf file : Marc_PompZM04_AUT2_.pdf
24/04/2012 - "Brainport 2020: Techniek voor zorg op afstand"
Interview met Peter Portheine, Brainport Health Innovation, Eindhoven over het stimuleren van gebruiksvriendelijke technologie in de thuiszorg en experimenten in Living Labs. In Magazine ZUID 1/2012.
17/03/2012 - "Personeelsplanning: puzzelen op een ruitjesvel."
Niet te veel maar ook niet te weinig medewerkers. Op het juiste moment en op de juiste afdeling. Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Want met een betrouwbare capaciteitsplanning worden zorgprocessen transparanter en ontstaan reŽle en flexibele kostprijzen. Toch weten veel zorginstellingen nog erg weinig van de personele kosten per uur of per behandeling. ‘Efficiencywinst door een professionele personeelsplanning betaalt zich terug met minder zorgkosten,’ zegt Leo Berrevoets, adviseur en analist op het gebied van personeelsplanning bij het UMC St. Radboud in Nijmegen.
18/03/2012 - "Prof. Ger Westert wil onnodige operaties opsporen"
Zolang we artsen blijven betalen voor het volume aan operaties en niet voor het resultaat, schiet het met de kwaliteit van de zorg niet op. Er wordt te snel en per regio ook zeer verschillend geopereerd. ‘Maar meten wat het voor de gezondheid oplevert doen we nauwelijks,’ signaleert Gert Westert, de nieuwe hoogleraar Kwaliteit van Zorg van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zorgverzekeraars moeten in hun vergoeding aan ziekenhuizen nadrukkelijk op kwaliteit sturen, bepleit Westert. ‘En betrek patiŽnten serieus in de medische besluitvorming.’
01/02/2012 - "Over afbraak van hersencellen en grensoverschrijdende samenwerking in de hartchirurgie "
Naar aanleiding van zijn ontdekking dat het gen NOX4 betrokken is bij de afbraak van zenuwcellen na een beroerte, ontvangt prof. dr. Harald Schmidt uit Maastricht de prestigieuze Europese onderzoeksbeurs voor individuele onderzoekers ERC Advanced Investigator Grant. Schmidt ontdekte in 2011 dat het gen NOX4 verantwoordelijk is voor de dood van zenuwcellen na een herseninfarct. Een interview. Verder in deze uitgave van Maastricht University Magazine een interview door Loek Kusiak met het hoofd chirurgie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht Micheal Jacobs over grensoverschrijdende samenwerking met het Klinikum Aken op het gebied van hart-en vaatchirurgie.
01/03/2012 - "Businessmodellen voor betekenisvolle technologie in de zorg "
Naar gebruikers van zorgtechnologie wordt te weinig geluisterd. Daardoor komen er applicaties in huis die mensen niet snappen. Dat is te voorkomen wanneer de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven samen nieuwe business- modellen uitwerken, bepleit ir. Jan Rietsema, lector Technologie in de Zorg aan de Hogeschool ZUYD in Heerlen. Lees het interview op pag 24-26 in ICT Zorg (Reed Business) 1/2 2012.
01/01/2012 - "Ouderenzorg in Limburg: wonen, welzijn en zorg verbinden"
De vergrijzing in Limburg maakt steeds meer ouderen afhankelijk van zorg. Tegelijkertijd willen we dat ouderen zo lang mogelijk uit het verpleeg- of verzorgingshuis blijven. De visie van bestuurders Ruijters (Meander) en Van Soest (Zorggroep Noord-Limburg) op de toekomst van de ouderenzorg. 'We moeten slimmer en goedkoper werken.' Uit: ZUID Magazine
Bekijk de pdf file : ZUID_MAGAZINE_NR2_PAG52-56.pdf
14/12/2011 - "Hans Schirmbeck: WMO-bureaucratie bedreigt kwaliteit gehandicaptenzorg"
Door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen op de AWBZ dreigt uitholling van de gehandicaptenzorg. De brancheorganisatie VGN is er niet gerust op dat mensen met een beperking zich kunnen redden als gemeenten over hun welzijn moeten beslissen. ‘Verschraling van de zorg voor kwetsbare groepen leidt tot meer last en hogere kosten voor de samenleving’, voorspelt VGN-directeur Hans Schirmbeck. De branche moet uit de anonimiteit om zowel ‘Den Haag’ als gemeenten duidelijk te maken wat er op het spel staat.
29/11/2011 - "Interview met hoogleraar ouderenzorg C. Hertogh"
Onze samenleving heeft de focus te sterk gericht op levensverlenging en het vooruitschuiven van zorgafhankelijkheid. De zorg voor de meest kwetsbare ouderen krijgt niet de aandacht die nodig is. Als je het belangrijk vindt om mensen lang in leven te houden, moet je ook collectief verantwoordelijk willen zijn voor de kwaliteit van zorg in de laatste levensjaren, stelt prof. Cees Hertogh, hoogleraar ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hertogh pleit voor meer empowerment en een sterker gevoel van eigenwaarde van de zorgmedewerkers.
08/11/2009 - "Hoogleraar/NIVEL-directeur P. Groenewegen over nationaal gezondheidszorgonderzoek "
Of het nu gaat om veranderende organisatievormen in instellingen of nieuwe behandelwijzen: onderzoek naar innovaties in de zorg hebben de permanente aandacht van het NIVEL in Utrecht, het nationaal instituut voor gezondheidszorgonderzoek. ‘Medisch specialisten staan meer open voor vernieuwingen als de raad van bestuur leiderschap toont’, zegt NIVEL-directeur en hoogleraar sociale wetenschappen Peter Groenewegen.
16/10/2011 - "Terugblikken op calamiteiten in zorginstellingen "
Een incident kan iedere zorginstelling overkomen, maar wat doe je erna om herhaling te voorkomen? Organisatieadviseur Hein Griffioen en journalist Peter Sierksma schreven het boek ‘Op leven en dood’, waarin zes bestuurders uit verschillende geledingen van de zorg openhartig terugblikken op een ernstige calamiteit in hun organisatie. Probeer niet, aldus de auteurs, te vervallen in een risico-regelflex van mťťr procedures. ‘Een cultuur van samenwerken en fouten melden is veruit belangrijker voor een veilige zorg.’
04/10/2011 - "Prof. Anne Goossensen: 'Presentie, ofwel patiŽntgerichtheid 2.0 kost geen geld'"
Marktwerking en verzakelijking van de zorg bevorderen dat patiŽnten als ziektegevallen in categorieŽn ingedeeld worden. Tegenover deze afstandelijkheid in de zorg staat de op menslievendheid en toewijding gebaseerde presentiebenadering. Deze theorie wordt al langer uitgedragen door de Stichting Presentie, maar belichaamt sinds kort ook een leerstoel aan de universiteit van Tilburg. ‘Presentie werd tot nog toe gemist in de nadruk die de zorg legt op evidence based medicine,’ zegt bijzonder hoogleraar Presentie en GGZ Anne Goossensen.
14/09/2011 - "Prof. Hans Maarse: Volledig vrije zorgmarkt is utopie"
Een echt open markt in de zorg zullen we nooit krijgen. Regulering door de overheid zal nodig blijven, zeker in de zorg voor chronisch zieken. 'Ik ben voorstander van milde marktwerking', aldus de Maastrichtse prof. Hans Maarse. Een interview in opinieblad ZUID over zijn nieuwe boek 'Markthervorming in de zorg'
Bekijk de pdf file : Hans__Maarse_ZUID_Magazine_.pdf
13/07/2011 - "Afremmen zorgkosten, interview met Roelof Konterman,directeur Achmea Zorg"
Zorgverzekeraars en ziekenhuizen praten al maanden met minister Schippers over het afremmen van de zorgkosten. Het tempo waarin die volumegroei moet afnemen, vinden de verzekeraars echter te hoog. Niettemin zien zij genoeg kansen om de regierol op zich te nemen. ‘Als ziekenhuizen voldoen aan kwaliteitsnormen, efficiŽnter werken en zich specialiseren, kunnen we een flinke kostenslag maken,’ zegt Roelof Konterman, directievoorzitter van Achmea Zorg, met 30 procent marktaandeel de grootste zorgverzekeraar van Nederland.
Bekijk de pdf file : Achmea_Zorg.pdf
05/07/2011 - "Strijd tegen overgewicht"
Overgewicht, een snel groeiende volksziekte, is af te remmen en zelfs te voorkomen door het eten van eitwitrijk voedsel. Dat blijkt uit een Europese studie onder leiding van programmaleider dr. Marleen van Baak van Universiteit Maastricht.
Bekijk de pdf file : DIOGenes_1.pdf
05/06/2011 - "Marktplaats voor E-learning in de zorg "
Met e-learning in de zorg valt tijdwinst te boeken en geld te besparen. De onderwijsmodule van het ene ziekenhuis is vaak net zo goed door een ander ziekenhuis te gebruiken. Op de digitale portaal Zorg-Succes.nl wisselen zorginstellingen hun elektronisch lesmateriaal uit. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is een van de koplopers. Een interview met opleidingsmanager Bas Frederiks. Bron: ICT Zorg/juni 2011
Bekijk de pdf file : Martkplaats_voor_E-learning.pdf
09/05/2011 - "Diabetes Studie Maastricht"
Wie krijgt diabetes en waarom? De Maastricht Studie wil deze vraag tot op de bodem uitzoeken en is daarom een grootscheeps onderzoek gestart. Maar liefst tienduizend Limburgers doen mee. Diabc is het magazine van de Diabetes Vereniging Nederland.
Bekijk de pdf file : De_Maastricht_Studie_DIABC_.pdf
09/05/2011 - "Academisch Ziekenhuis Maastricht: ICT maakt zorg slimmer"
Aan de grootschalige vernieuwing van ICT in het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) hangt een fors prijskaartje. Maar volgens azM-bestuurder en hoogleraar Logistiek en operations management in de gezondheidszorg Frits van Merode is dat onvermijdelijk voor een ziekenhuis dat ICT wil inzetten voor innovatie van de zorg en kosteneffectief moet werken. ‘Niet de ICT-specialisten maar de zorgmedewerkers moeten in the lead zijn.’ Omslagartikel in het meinummer (2011) van ZORGMARKT (Kluwer).
17/04/2011 - "Publiek-private samenwerking bij vastgoed in de zorg"
Bij publiek-private samenwerking (PPS) investeren bedrijven in publieke voorzieningen en nemen ze de co-exploitatie voor hun rekening. ‘PPS is een slimme manier van samenwerken, die de opdrachtgever tijd en geld scheelt en een beter product oplevert.’ Als het aan de voorzitter van het PPS Netwerk Nederland en oud-minister Willem Vermeend ligt, worden ziekenhuizen en zorgcentra alleen nog gebouwd onder geÔntegreerde contracten, ofwel: de zorgaanbieder is niet langer ook vastgoedbeheerder. Deelnemers in het twee jaar geleden opgerichte PPS Netwerk Nederland zijn advies- en ingenieursbureaus, bouwbedrijven als BAM, Strukton en Dura Vermeer, financiŽle dienstverleners en juristen.
28/03/2011 - "Alle opvoedingsvragen door ťťn voordeur "
De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn per 1 januari van dit jaar dankzij 183 miljoen euro extra van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) en de provincies zo goed als weggewerkt. Los daarvan blijft de vraag naar jeugdzorg toenemen en is de hulp door ‘domeinbelangen’ nog steeds versnipperd. Het wachten is op een voorstel van minister Rouvoet voor meer eectiviteit en een andere regie in de jeugdzorg. In Flevoland hebben ze al aan nieuwe aanpak uitgedokterd. ‘Het streven naar minimale wachttijden zijn ook een vorm van ondernemerschap,’ zegt Jan Duenk, bestuurder van orthopedagogische behandelcentrum De Reeve (Kampen) en de Stichting Jeugdzorg Flevoland (Lelystad), die op 1 januari 2010 een fusie zijn aangegaan. De naam van de nieuwe organisatie is Vitree.
27/02/2011 - "Prof. dr. Jan Klein over de moeizame ontwikkeling van patiŽntveiligheid"
Ziekenhuizen zijn complexe organisaties en zeer gevoelig voor systeemongelukken in het zorgproces. Gaat er wat mis, dan is de patiŽnt de dupe. Op het gebied van samenwerking in teams en heldere protocollen over patiŽntveiligheid ligt nog een terrein braak, stelt Jan Klein, anesthesioloog en sinds eind 2010 hoogleraar patiŽntveiligheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “De explosie aan nieuwe medische kennis van de afgelopen twintig jaar vond plaats in een systeem dat niet in staat is om risico’s op te vangen.” Een interview in Sigma, themanummer: Hoog betrouwbaar organiseren m.b.t. veiligheid- en kwaliteitsmanagement.
27/02/2011 - "Jos Werner: Regulering in de zorg blijft nodig"
Hij beschouwt de Zorgverzekeringswet als de grootste verworvenheid voor de burger/zorgvrager en ziet zonder regulering geen marktwerking. Het is uitkijken niet te ver door te schieten, want dat zou de geografische spreiding van zorg en de kwaliteit en de veiligheid van zorg in gevaar kunnen brengen, stelt Jos Werner (68), voormalig bestuurder bij de academische ziekenhuizen van Amsterdam en Nijmegen. Hij vertrekt in mei dit jaar als senator uit de Eerste Kamer, waar hij sinds 2003 fractievoorzitter van het CDA was en woordvoerder voor volksgezondheid. Zijn brede expertise over de zorg blijft Werner uitdragen in verschillende nevenfuncties. Een interview.
27/02/2011 - "Cameratoezicht: extra ogen en oren voor een betere nachtrust "
Verpleeghuis LŁckerheide in Kerkrade gebruikt cameratoezicht en bewegingsdetectie om dementerenden een rustigere nacht te bezorgen. En om minder te hoeven fixeren. Uitbreiding van de nachtverpleging is niet nodig, wat veel geld bespaart. Een reportage in ICT Zorg.
23/02/2011 - "Agis koopt gestructureerde zorg in"
Hart- en vaatziekten, diabetes, nierziekten, kanker en COPD. Een groeiend aantal Nederlanders heeft een verhoogd risico op deze chronische ziekten. Zo zijn er volgens GGD Nederland alleen al 400.000 mensen met beginnende diabetes. Zorgverzekeraar Agis heeft convenanten met grote gemeenten over overgewicht en stimuleert huisartspraktijken bij het vroegtijdig signaleren van chronische ziekten. Directeur Marjolein Verstappen over preventieprojecten.
13/02/2011 - "Mannenkliniek levert doeltreffende vroegdiagnostiek"
Plasklachten, problemen met de prostaat, erectiestoornissen. Voor mannen boven de 50 is er de AndrosKliniek. Met klinieken in Amsterdam, Arnhem, Leiden en Maastricht is Andros het grootste Urologische Zelfstandige Behandelcentrum (ZBC) van Nederland. Een interview met de oprichter.
Bekijk de pdf file : Mannenkliniek_Andros.pdf
09/02/2011 - "TNO-onderzoek naar bewegen bij ouderen"
Ouderen aan het bewegen krijgen maar ze ook aan het bewegen hůuden. Dat is de kunst, en daar weten we nog weinig van, zegt prof. dr. Marijke Hopman-Rock. Zij doet bij TNO als programmamanager Bewegen en Gezondheid al twintig jaar onderzoek naar lichamelijke activiteit bij ouderen. Daarnaast is Hopman-Rock voorzitter van een Europees netwerk van onderzoekers op het gebied van bewegen van ouderen.
08/02/2011 - "Hoe meer ziekenhuisfusies, hoe minder keuzevrijheid "
Minder keuzemogelijkheden passen niet bij een concurrerende zorgmarkt. De Rotterdamse onderzoeker Marco Varkevisser pleit voor een kritischer toetsing door de NMa van een voorgenomen fusie tussen twee ziekenhuizen. 'Een fusieziekenhuis levert niet per definitie meer kwaliteit'.
08/02/2011 - "Einde stopwachttijd: zelfroosteren geeft wijkverpleegkundigen werkplezier terug. "
Zelfroosteren leidt tot extra arbeidsvoldoening. Een aantal wijkverpleegkundigen in Zuid-Limburg heeft de reguliere thuiszorg vaarwel gezegd en is een eigen organisatie gestart. Daarmee is ook het registreren van elke minuut zorg verleden tijd. De cliŽnt vaart er wel bij.
07/02/2011 - "Publiek private samenwerking in vastgoed gezondheidszorg"
Ziekenhuizen bouw je kostenefficiŽnter in een constructie van publiek-private samenwerking (PPS). Een interview met Willem Vermeend.
01/02/2011 - "Medisch specialisten: ondernemers in het ziekenhuis"
Orthopeden in Hengelo willen onafhankelijker werken, maar winst uit hun BV ook herinvesteren in zieken- huiszorg. En neurologen in Nieuwegein tonen zich creatief in het gebruik van e-consult en internet om betere en snellere zorg te leveren. Twee specialisten, Oscar Vogels en Ivo Buchholz, die laten zien welk verschil in kwaliteit van zorg en patiŽntvriendelijkheid ondernemende specialisten kunnen maken.
27/01/2011 - "Voorkom intensieve menshouderij in de ouderenzorg "
Roger Ruijters van de Meander Zorggroep in Kerkrade voorspelt dat een ‘glasheldere’ AWBZ de positie van de klant versterkt en zorgaanbieders klantvriendelijker maakt. Ronduit pessimistisch is hij over de effecten van bezuinigingen in de thuiszorg en Europese aanbestedingen. De bezieling bij medewerkers dreigt - net als hun baan - te verdwijnen.
27/01/2011 - "Zorg moet ophouden te doen alsof men iets heel nobels doet"
De scheidslijn tussen zorg en welzijn vervaagt. Grote kans dat marktwerking binnenkort geen twistpunt meer is als wellness-ondernemers en andere niet direct aan de gangbare zorg gebonden partijen zich met innovatieve concepten op de markt melden. De gangbare zorgaanbieders kunnen maar beter open staan voor dit soort invloeden, adviseert Theo Poiesz, hoogleraar Management in de zorg aan de Universiteit Tilburg en co-auteur van de strategische analyse ‘Ontwikkelingen in de zorgmarkt.’
27/01/2011 - "Bestuurswisseling in top CZ Groep "
Mike Leers, voorzitter van de raad van bestuur van zorgverzekeraar CZ, heeft gekozen voor vervroegd pensioen. Leers (59) - vele jaren hťt gedreven boegbeeld van CZ - laat zijn gezondheid prevaleren omdat hij kampt met diabetes. Leers is per 1 september opgevolgd door drs. Wim van der Meeren (54), die afscheid neemt van het Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis waar hij sinds 1998 als de ene helft van het tweekoppige bestuur aan het roer stond. Ook was hij vice-voorzitter van de NVZ, de vereniging van ziekenhuizen. Een dubbelgesprek.
27/01/2011 - "Portret van Loek Winter: Heilig geloof in ondernemerschap zorg"
Aan ambities geen gebrek bij zorgondernemer Loek Winter, eigenaar van acht diagnostische centra en de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord. Hij wil er nog wel een paar ziekenhuizen bij. Winter heeft een hartgrondige afkeer van ondoelmatige zorg en verspilling van budget. Van medisch specialisten die er de kantjes van af lopen, neemt hij resoluut afscheid. ‘Ik wil een cultuur waarin mensen er concessieloos voor gaan.’
26/01/2011 - "Verslavingszorg via internet-Parnassus Bavo Groep"
Wie aan online gokken verslaafd is, kan zich er ook online voor laten behandelen. Zoals er ook via internet therapieŽn zijn voor verslaving aan alcohol, medicijnen of cannabis. Aanbieders als Brijder Verslavingszorg en Tactus Verslavingszorg signaleren een snel toenemende vraag naar online behandelingen. Vooral voor lichte verslavingen blijkt dat effectief. De therapietrouw is hoog en verzekeraars zijn vaak nog goedkoper uit ook.
26/01/2011 - "E-health: digitale zorgondersteuning verandert verhoudingen "
I De opmars van het internet als informatiebron voor gezondheidsproblemen en kunde en kwaliteit van r zorgverteners is onstuitbaar. Zogeheten online heatth2.0-toepassingen bieden de zorgconsument extra kansen om zelf bestissingen te nemen en gegevens te delen met andere patiŽnten en met medici. Dat kan [eiden tot een betere behandeling en minder kosten. Enkele praktijkvoorbeelden.
26/01/2011 - "'Routinematig handelen bedreigt patiŽntveiligheid- prof. Richard Grol (Radboud Universiteit) "
Infecties na een operatie komen nog te vaak voor. Ook wassen artsen en verpleegkundigen hun handen niet genoeg en is er onvoldoende controle of patiŽnten de juiste medicijnen krijgen toegediend. Nauwgezet werken volgens de richtlijnen is nog volop in ontwikkeling en zal door monitoring en externe druk steeds meer gewicht krijgen, constateert Richard Grol, hoogleraar Kwaliteit en Zorg en directeur van IQ Healthcare.
26/01/2011 - "'Geen adept van marktwerking'- Prof. Guus Schrijvers (RUU)"
Ongezond leven, steeds meer chronisch zieken en een oplopend tekort aan arbeidskrachten. Deze problemen identi␣ceert Guus Schrijvers, hoogleraar algemene gezondheidszorg te Utrecht, als de belangrijkste van dit moment. Schrijvers doet nu onderzoek naar zelfmanagement bij chronische aandoeningen. Ook was hij opsteller van het advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over het in stand houden van de ␣nanciering van innovaties. Innovatieprocessen verlopen ook nog teveel met horten en stoten. ‘Een overtuigend verhaal over innoveren is wenselijk om professionals mee te krijgen’.
26/01/2011 - "'Meer risico door marktwerking'-Cathy van Beek (NZa)"
In De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) moet als marktmeester in de zorg garant staan voor goed werkende zorgmarkten en de bescherming van de belangen van consumenten. Bij een faillissement van zorginstellingen intervenieert de zorgautoriteit alleen om de cruciale zorg in de regio zeker te stellen. Invoering van een Early Warning Systeem, waarschijnlijk vanaf 2011, verplicht zorginstellingen om de NZa vroegtijdig te informeren over ␣nanciŽle problemen, die de continuÔteit van de zorg bedreigen. Bij verzuim, en gebrek aan goede interne controle, wil de minister bestuurders en toezichthouders persoonlijk voor een ␣asco aansprakelijk stellen. Een interview met Cathy van Beek, lid van de raad van bestuur en plaatsvervangend voorzitter van de NZa.
26/01/2011 - "Zorgdiagnose 2025-Philip Idenburg en Michel van Schaik (Rabobank)"
De zorgkosten stijgen de komende vijftien jaar ten minste met 50 procent tot 100 miljard euro. De betaalbaarheid van de zorg komt verder onder druk door bezuinigingen en onzekerheid over de toekomst van de marktwerking. Banken zullen ook minder snel geld aan zorginstellingen uitlenen, terwijl de vraag naar kapitaal in de zorg stijgt. Dat staat in het onlangs verschenen boek ‘Diagnose 2025’ van directeur gezondheidszorg bij Rabobank Michel van Schaik en adviseur Philip Idenburg van BeBright. De auteurs schetsen drie scenario’s waar de gezondheidszorg zich in 2025 kan bevinden. Een opmaat tot ‘strategische dialoog’ met de sector.
26/01/2011 - "'Postiever over marktwerking' - Prof. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman"
Het rapport-Lemstra ‘En waar was de patiŽnt...?’ over de falende neuroloog in het ziekenhuis van Enschede heeft hij met plaatsvervangende schaamte gelezen. Een uitzonderlijk incident, dat wel, maar de imagoschade voor de sector is er niet minder om, vindt A. (Arie) Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter van de artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG). ‘Het moet gauw afgelopen zijn met de vrijblijvende verdeling van verantwoordelijkheden tussen specialisten en bestuurders en het afschermen van de eigen domeinen.’
26/01/2011 - "Domotica voor wooncomfort, niet uit hulpbehoefte - Masi Mohammadi (TU Eindhoven)"
Ouderen staan afwachtend maar zeker niet afwijzend tegenover telematica in de woning (‘domotica’) om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Toch wekt domotica voor hen nog te veel associaties met ziekte en hulpeloosheid. Ouderen willen vooral domotica die het leefgemak en wooncomfort verhogen. En dat kunnen ontwikkelaars nu nog nauwelijks bieden, constateert Masi Mohammadi, onderzoeker en docent aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Mohammadi promoveerde op een onderzoek naar de vraag- en aanbodkant van domotica. In: Zorgmarkt/Kluwer
26/01/2011 - "Artsen hoor je nooit over dure medicijnen- Prof. dr.Jan Anne Roukema (Elisabeth Ziekenhuis Tilburg)"
Artsen laten zich door de farmabedrijven inpalmen en verleiden tot het voorschrijven van dure medicijnen en behandeltechnieken. Dit drijft de kosten voor de zorg niet alleen onnodig op, maar wringt ook met de wens van patiŽnten zelf de ‘kwaliteit van leven’ te bepalen. In discussies over kosten blijven veel artsen zich ondertussen hardnekkig beroepen op hun ‘professionele autonomie.’ Dat is de rode draad in het betoog dat prof. dr. Jan Anne Roukema houdt op het Zorgmarktcongres van 2 december. Roukema is oncologisch chirurg in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en hoogleraar Kwaliteit van Leven aan de Universiteit van Tilburg.
RECENTE ITEMS:
14/07/2020 - "Meepraten over de digitale fabriek van Solvay"
Medezeggenschap | Lees verder..
12/06/2020 - "Stop de plastic soep: duurzaam produceren"
Medezeggenschap | Lees verder..
05/05/2020 - "Snavel dicht bij de toekan"
Medezeggenschap | Lees verder..
01/05/2020 - "Frisse wind met nieuwe OR bij Bandweer Amsterdam-Amstelland "
Medezeggenschap | Lees verder..
18/03/2020 - "Aan tafel over arbeidsvoorwaarden"
Medezeggenschap | Lees verder..
15/03/2020 - "Clienten met schulden uit de ellende helpen"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
19/02/2020 - "Arbo in de zorg: Envida en Sevagram"
Medezeggenschap | Lees verder..