Groen/Landelijk Gebied

13/12/2012 - "Apostelhoeve: innovatief watergebruik redt kersenoogst "
Dat de Apostelhoeve in Maastricht, Nederlands oudste wijnbouwdomein, behalve druiven voor witte wijnen ook zure kersen voorbrengt voor de voedingsindustrie weten maar weinigen. De kersenbomen zijn het laatste restant van de fruitteelttak van de Apostelhoeve, want vroeger vielen er ook appels en peren van de bomen op de glooi- ende percelen tussen de Susserweg en grensplaats Kanne.
Bekijk de pdf file : WML_ZUIVER_06_Breaktank.pdf
13/12/2011 - "Waterpaviljoen Floriade 2012"
Water als bron van leven, hygiëne en bedrijvigheid. Maar ook een grondstof waar we duurzaam mee om moeten gaan. Op de Floriade 2012 vertellen WML en de Limburgse waterschappen in een eigen paviljoen op speelse en inspirerende wijze het ‘waterverhaal’.
Bekijk de pdf file : WML_ZUIVER_06_Floriade.pdf
18/04/2011 - "De ontdekking van een nieuw landschap"
Uit het gemeenschappelijke mijnbouwverleden van Belgisch-Limburg, Zuid-Limburg en het steenkoolbekken ten noorden van Aken heeft zich een regio ontwikkeld die een grote culturele rijkdom biedt binnen een zeer compact gebied. Deze regio gaat sinds 2007 door het leven als de Groenmetropool. Twee recreatieve routes, voor fietsers en automobilisten, leiden door de mooiste natuurgebieden tussen Beringen in Limburg en het 60 kilometer verderop gelegen Düren in Duitsland en langs monumenten die het mijnverleden levendig houden. Drie talen, drie culturen, maar één reisdoel. De Groenmetropool moet bijdragen aan het afbreken van de slagbomen in de hoofden van de grensstreekbewoners. Loek Kusiak schreef in opdracht van de twee Limburgse provincies en de bestuursregio Aachen, met subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de tweetalige (Duits/Nederlands) brochure over opvallende toeristische highlights in de Groenmetropool. De pdf geeft een gedeeltelijke (tekst)impressie van een rijk geïllustreerde mini-reisgids.
Bekijk de pdf file : Groenmetropool.pdf
27/02/2011 - "Dilemma: grotere boerenbedrijven, of meer landschap "
“Door schaalvergroting kunnen boeren investeringen in technologie en dierenwelzijn terug- verdienen en daarmee beter concurreren”, stelt landbouweconoom Gerrit Meester, lid van de Raad voor het Landelijk Gebied. “Nee, Nederland is te klein voor grotere boerenbedrijven”, antwoordt Jaap van Duijn, voormalig hoogleraar economie en bestuurslid van de Robeco Groep: “Die zijn een bedreiging voor het landschap en de biodiversiteit.” Beiden geven een toelichting bij hun uitspraken op de bijeenkomst ‘Mens & Werk’ in het Brabantse Esch ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van DLG.
23/02/2011 - "Van de nood een deugd in het landelijk gebied"
Dienst Landelijk Gebied bestond in 2010 75 jaar. Veel discussie, veel bijeenkomsten met de blik op de toekomst. In workshops op de manifestatie ‘Mens & Werk’ vertelden ondernemers uit verschillende delen van Nederland hoe zij inspelen op veranderende omstandigheden in de markt en het landschap. Ieder maakt op eigen wijze van de nood een deugd.
Bekijk de pdf file : Mens_en_Werk.pdf
13/02/2011 - "Zorgvuldig omgaan met het landelijk gebied"
In het landelijk gebied verandert veel. Waar vroeger natuurgebieden en landerijen lagen, liggen nu steden en parken. Inwoners van steden én dorpen fietsen over landweggetjes en idyllische fietspaden. Op hun fietstocht komen ze langs boerderijen en weilanden. Kleine riviertjes stromen zacht klaterend voort. Aan de horizon zien mensen de skyline van de stad. Er blijft behoefte aan landelijk gebied in Nederland. Niet alleen dicht bij de stad. Over de uitvoering van projecten verhaalt een reeks reportages in het blad Terra Visie.
13/02/2011 - "Grote boerenbedrijven in een kleinschalig landschap"
Schaalvergroting in de landbouw heeft veel bosjes en beplantingen, typerend voor een kleinschalig landschap, doen verdwijnen. Maar herstel is mogelijk, ook als boerenbedrijven groter worden. Deze synergie moet de toekomst zijn rond Laren, in de Achterhoek. DLG, LEI en Alterra trokken samen met boeren en burgers op in het gebiedsontwikkelings- plan ‘Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap.’
09/02/2011 - "Grootschalige landbouw in kleinschalig landschap"
Schaalvergroting in de landbouw heeft veel bosjes en beplantingen, typerend voor een kleinschalig landschap, doen verdwijnen. Maar herstel is mogelijk, ook als boerenbedrijven groter worden. Deze synergie moet de toekomst zijn rond Laren, in de Achterhoek. DLG, LEI en Alterra trokken samen met boeren en burgers op in het gebiedsontwikkelings- plan ‘Grootschalige landbouw in een kleinschalig landschap.’
07/02/2011 - "Rabobank betaalt mee aan agrificatie"
Bart-Jan Krouwel (Rabobank) over groene financiering in de agro-sector.
01/02/2011 - "Milieuvriendelijk boeren beschermt Limburgs grondwater"
Grondwater, bron voor drinkwater, moet beschermd worden tegen vervuiling door meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Maar dan wel op een manier waar iedereen zich in kan vinden. “Zoals in het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) waar met agrariërs wordt samengewerkt aan oplossingen,” vertelt projectleider Jo Handels in ZUIVER, periodiek van de Waterleidingmaatschappij Limburg (WML).
RECENTE ITEMS:
05/05/2020 - "Snavel dicht bij de toekan"
Medezeggenschap | Lees verder..
18/03/2020 - "Aan tafel over arbeidsvoorwaarden"
Medezeggenschap | Lees verder..
15/03/2020 - "Clienten met schulden uit de ellende helpen"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
19/02/2020 - "Arbo in de zorg: Envida en Sevagram"
Medezeggenschap | Lees verder..
01/01/2020 - "BREIN: Speuren naar oorzaak dementie"
Gezondheid & Zorg/Marktwerking | Lees verder..
08/12/2019 - "MBO-scholen houden loon van docenten achter"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
14/11/2019 - "Ondernemingsraad van provider XS4ALL vecht voor lijfsbehoud "
Medezeggenschap | Lees verder..