Medezeggenschap

05/05/2020 - "Snavel dicht bij de toekan"
Het Van der Valk-concern ontkent, maar volgens barista Wendy de Decker heeft het niet verlengen van haar contract alles te maken met haar strijd voor een or.
Bekijk de pdf file : LR_ORM05_2020_022-023.pdf
18/03/2020 - "Aan tafel over arbeidsvoorwaarden"
De or van de gemeente Leidschendam- Voorburg heeft een arbeidsvoorwaarden- commissie opgericht. En compenseert zo het gebrek aan vakbondskandidaten voor het ‘Lokaal Overleg’.
Bekijk de pdf file : LR_ORM03_2020_p010-011.pdf
19/02/2020 - "Arbo in de zorg: Envida en Sevagram"
De medezeggenschap bij zorgorganisaties Envida en Sevagram kreeg een regierol bij de nieuwe RI&E’s en plannen van aanpak. Een dynamische aanpak betaalt zich terug in minder verzuim. Bron: OR Magazine
Bekijk de pdf file : LR_ORM0102_2020__p030-032.pdf
14/11/2019 - "Ondernemingsraad van provider XS4ALL vecht voor lijfsbehoud "
De ondernemingsraad van internetprovider XS4ALL verzet zich tegen ophe ng door moederbedrijf KPN. De or verwijt het telecomconcern wanbeleid en waarde- vernietiging.
19/09/2019 - "de WRNA in de medezeggenschap Drechtsteden "
Heldere afspraken tussen vakbonden, OR en gemeenten over verandering van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden ambtenaren per 1.1.2020.
Bekijk de pdf file : ORM09_2019_p015.pdf
30/06/2019 - "Medezeggenschap gehandicaptensector luidt noodklok "
Met een manifest aan de politiek luiden ondernemingsraden in de gehandicaptenzorg de noodklok over de personeelskrapte, werkdruk en uitholling van de kwaliteit van zorg. Bron: OR Magazine
Bekijk de pdf file : LR_ORM0708_2019_p028-030.pdf
20/06/2019 - "OR UWV blokkeert nieuwe managementlaag"
Onder druk van een dagvaarding bij de Ondernemingskamer koos het UWV- bestuur eieren voor zijn geld. Met de or werd een akkoord bereikt over vergaande inspraak bij een ingrijpende reorganisatie over de informatievoorziening.
Bekijk de pdf file : LR_ORM06_2019_p028-029.pdf
10/05/2019 - "OR'en in industrie gekant tegen CO2-heffing"
Or-voorzitters van grote bedrijven hebben zich in een open brief aan de politiek verzet tegen een CO2-he ng. Ze vragen aandacht voor wat de industrie al doet om de uitstoot van broeikasgas CO2 te verminderen. 'Klimaatbeleid moet wel betaalbaar blijven.'
Bekijk de pdf file : LR_ORM05_2019_p026-027.pdf
08/04/2019 - "De OAG als alternatief voor de ondernemingsraad"
Geen animo meer voor de or, die wel wette- lijk verplicht is? Richt de medezeggenschap anders in en werk tóch zoveel mogelijk in de geest van de WOR. Voor die oplossing koos zorgaanbieder Talma Borgh.
06/03/2019 - "Stasi aan de Maas: OR Maastricht bespioneerd"
De or van Maastricht kan niet meer veilig zijn werk doen. De gemeente spioneerde in de mailboxen van onder meer or-leden en vakbondskaderleden op verdenking van het lekken van notulen.
Bekijk de pdf file : LR_ORM03_2019_p012-014.pdf
06/02/2019 - "'Slotervaart Ziekenhuis opgeofferd aan marktwerking'"
Met het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis gingen 1200 banen verloren. Vicevoorzitter Roos Blom van de ondernemingsraad blikt terug en hekelt de macht van de zorgverzekeraars.
Bekijk de pdf file : LR_ORM0102_2019_p014-015.pdf
04/12/2018 - "OR DFS/DSM: 'Schatplichtig aan de historie'"
De oudste personeelsvertegenwoordiging van Nederland vierde onlangs zijn 140ste verjaardag. De or van DSM Food Specialties kijkt alweer vooruit, bijvoorbeeld naar hoe je medewerkers inzetbaar en vitaal houdt.
Bekijk de pdf file : DFS_ORM1218_p028-030.pdf
01/11/2018 - "Ondernemingsraad ManpowerGroep aan zet met pensioenregeling"
De or van de ManpowerGroep nam het initiatief om met de werkgever in gesprek te gaan over de pensioenregeling. In de nieuwe regeling kunnen werknemers doorbeleggen voor betere rendementen.
Bekijk de pdf file : LR_ORM11_2018_p020-021.pdf
20/10/2018 - "OR Bouwbedrijven Jongen"
In de bouw is de sfeer hands-on en no-nonsense. De or is een kasplantje of ontbreekt helemaal bij de veelal kleine bedrijven. Bij Bouwbedrijven Jongen, mkb’er mét traditie in medezeggenschap, strijdt de or voor minder werkdruk en gezonde inzetbare medewerkers.
Bekijk de pdf file : LR_ORM10_2018_CORR_p020-021.pdf
07/09/2018 - "OR Eneco: 'Je bent er ook om de boel op te schudden'"
De president-commissaris is weggestuurd maar ook komt er een onderzoek naar mogelijk wanbeleid. Met dit vonnis van de Ondernemingskamer is de centrale onder- nemingsraad van Eneco volledig in het gelijk gesteld.Or Magazine, september 2018
Bekijk de pdf file : p20-21_ORM9-18.pdf
20/06/2018 - "Op cursus om personeel te binden"
Ondernemingsraden vragen vaker om scholing over duurzame inzetbaarheid. Want van de hrm-afdeling valt weinig creatiefs te verwachten als het om duurzame inzetbaarheid gaat, aldus or-trainers Berends en Van Triest.
Bekijk de pdf file : 14-15_ORM6.pdf
15/06/2018 - "Aanbesteding OR Nutreco voor scholingstraject"
e medezeggenschap van Nutreco koos uit drie presentaties een nieuwe or-trainer. Zoek de verschillen, door scholing aan te besteden. Interview met or-voorzitter Pim Kleinhoven
Bekijk de pdf file : 22-23_ORM6.pdf
01/05/2018 - "OR Elkerliek Ziekenhuis stuurt toezichthouders weg"
De Raad van Toezicht van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond is opgestapt na een vertrouwensbreuk met de medezeggen- schap.
Bekijk de pdf file : Elkerliek_ORM518p23.pdf
05/05/2018 - "SGL-bestuurder Leon Poels: 'Medezeggenschap is geen ballast.'"
Bestuurder Leon Poels van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) wil de or van meet af aan meenemen bij strategische plannen, ook over roosters en innovaties in de cliëntenzorg.
Bekijk de pdf file : Leon_Poels__SGL_ORM518p0809.pdf
01/04/2018 - "klokkenluiders in de kou"
Na een crisis bij het Huis voor Klokkenluiders is het nog steeds wachten op een nieuwe aanpak in het onderzoek van misstanden en de begeleiding van klokkenluiders.
Bekijk de pdf file : 22ORM418.pdf
10/03/2018 - "Klik niet op de verkeerde site"
Een privacyreglement kan té sober zijn, maar ook doorslaan naar iets onwerkbaars. De or is de waakhond die controleert hoe gegevensbe- scherming in de praktijk uitpakt. De ondernemingsraad als pricvacywaakhond.
Bekijk de pdf file : Privacy_ORM3p22-23.pdf
01/02/2018 - "Naleving WOR: tijd om het meubilair af te stoffen "
Medezeggenschap boet in aan populariteit, De naleving van de Wet op de OR staat onder druk. Blijkt uit onderzoeken van het ministerie SZW-I. Minder or'en, minder scholing.
Bekijk de pdf file : ORM0102p12.pdf
01/11/2017 - "OR Waterschap Aa en Maas: vrij je loopbaan uitstippelen"
Elk jaar een werkplan, een functionerings- en een beoor- delingsgesprek: dat format ligt niet meer vast bij waterschap Aa en Maas. Medewerkers mogen de regie nemen over hun professionele groei en ontwikkeling.
Bekijk de pdf file : 22-23ORM6.pdf
10/07/2017 - "Samenwerking met robot biedt afwisseling"
Robotisering verdringt arbeidsplaatsen, of laat voor de me- dewerker slechts resttaken over. Maar de inzet van ‘cobots’ die samenwerken met de werknemer kan taken ook afwis- selender en minder belastend maken. De or moet bij keu- zes over robotisering de taken van de toekomst in kaart brengen, adviseert TNO-onderzoeker Michiel de Looze.
Bekijk de pdf file : ORM2-3p30-31.pdf
01/06/2017 - "Marnix Holtzer: 'Enqueterecht OR blokkeert vijandige overname'"
Buitenlandse kopers azen steeds meer op Nederlandse ondernemingen. Dat kan slecht uitpakken. Ondernemingsraden kunnen via het enquêterecht bescherming tegen vijandi- ge overnames van de onderneming afdwin- gen. ‘Een krachtig wapen,’ zegt medezeggenschapsjurist Marnix Holtzer in OR Magazine.
Bekijk de pdf file : ORM01p30-31.pdf
01/01/1970 - "OR Meldon Plastics: Kort op de bal met verbeteracties"
Er was druk nodig van de or en de Inspectie SZW. Maar daar- door kwam de aandacht voor veilig en gezond werken wel in een stroomversnelling bij het kunststofverwerkend bedrijf Meldon Plastics. Toch heeft de or zijn doel nog niet bereikt. Het plan van aanpak met verbeteracties, dat voortvloeit uit de risico-inventarisatie & evaluatie, moet eerst nog in de medezeggenschap
Bekijk de pdf file : ORI05-2017-pp14-15.pdf
01/02/2017 - "OR-verkiezingen Vrije Universiteit "
Twee in plaats van drie jaar lid zijn van de or. Dat lijkt vooral aantrekkelijk voor medewerkers met tijdelijke contracten. Met een kortere zittingstermijn hoopt de or van de Vrije Universiteit (VU) op meer kandidaten bij de verkiezingen in maart. En na de studentenprotesten wacht nóg een uitdaging: een democratischer bestuursmodel.
01/12/2016 - "Praktijkblad OR/ Ikea conflict WIM en FNV/ OR gemeente Haren wil rol bij fusie"
Pagina 12/13 (IKEA)en 30/ 31 (OR gemeente Haren)
Bekijk de pdf file : POR_16_011november.pdf
10/10/2016 - "VGWM-commissies met korte lijnen naar veilig en gezond werken"
In de zorg zijn agressie van cliënten en werkdruk belastend voor medewerkers. In de haven loop je het risico een klomp ijzererts op je hoofd te krijgen. Ook al zijn de arbeidsrisico's uiteenlopend, het draait om hetzelfde: het bevorderen van veilig en gezond werken. Onder omstandigheden waar de medezeggenschap merkbaar invloed op heeft. Met zelf initiatief nemen en een kritische blik kan de or een verschil maken, zoals de or bij GGNet en bij EECV laten zien
16/09/2016 - "'Liever mondige dan zeurende werknemers', zegt onderzoeker prof. Agnes Akkerman."
Flexwerkers hebben meer onvrede over hun werk dan vaste werknemers, maar durven dat minder bespreekbaar te maken. Uit angst voor sancties. Ze zijn vaak ook geen lid van een bond en voelen zich minder gesteund door collega's en or. Deze afbrokkelende solidariteit in arbeidsverhoudingen is verontrustend, temeer omdat het aantal flexibele contracten almaar toeneemt, vindt hoogleraar Agnes Akkerman. Bron: OR Informatie
01/09/2016 - "pOR: nieuwe medezeggenschap bij de Belastingdienst te top-down"
De Belastingdienst vernieuwt de ICT en de manier van werken. Ook de medezeggenschap krijgt een nieuwe structuur. Maar of dat ook echt een verbetering is? 'Als de afstand tot de werkvloer maar niet te groot wordt.'
Bekijk de pdf file :
05/09/2016 - "OR ProRail: 'Niemand wil een politiek gestuurd bedrijf'"
De ondernemingsraad van ProRail, daarin gesteund door reizigersorganisaties en vervoerders, is tegen het voornemen om de zelfstandigheid van ProRail op te heffen. Het kabinet wil de spoorbeheerder strakker onder de vleugels van de staat positioneren. Onbegrijpelijk, vindt de or. ProRail presteert steeds beter en van koers veranderen is onnodig. “Werknemers willen aan iets bestendigs werken.”
01/02/2016 - "Bevlogen medewerkers als flexibele schil"
Vernieuwing van medezeggenschap is een speerpunt voor de or van de gemeente Hengelo. Medewerkersparticipatie is de sleutel tot betere en snellere besluitvorming. Daarvoor zijn er klankbordgroepen en een flexibele schil van vele medewerkers. Een schoolvoorbeeld van deliberatieve democratie. Om de achterban te voorzien van de juiste informatie en faciliteiten om mee te debatteren, is er nu ook de participatie-app.
01/05/2016 - "OR Tweede Kamer: van waakhond naar strategisch meedenker"
Dan had de or zogenaamd weer geen adviesrecht, of werd hij te laat of helemaal niet geïnformeerd. Van het politieke spel zoals dat in de Tweede Kamer gespeeld wordt, bleef ook de or van de ambtelijke organisatie die het parlement ondersteunt,niet gevrijwaard. Voor elke meter medezeggenschap werd het debat en het gevecht aangegaan, tot aan de rechter aan toe als het moest. Inmiddels signaleert de or een cultuuromslag.
Bekijk de pdf file : O.raad_TK_2016.26-27-kusiak.pdf
01/04/2016 - "Europees Patent Bureau: bastion van angst en tirannieerreur "
Medezeggenschap een aanfluiting, ontslag voor kritische vakbondsleden, zelfdoding door medewerkers. De arbeidssfeer bij het Europees Octrooibureau is zwaar verziekt. De directeur acht zich onschendbaar voor het miskennen van mensenrechten. pOR: Pagina 12-14
Bekijk de pdf file : POR_16_004.pdf
31/01/2016 - "Bevlogen medewerkers ondersteunen OR"
Vernieuwing van medezeggenschap is een speerpunt voor de or van de gemeente Hengelo. Medewerkersparticipatie is de sleutel tot betere en snellere besluitvorming. Daarvoor zijn er klankbordgroepen en een flexibele schil van vele medewerkers. Een schoolvoorbeeld van deliberatieve democratie. Om de achterban te voorzien van de juiste informatie en faciliteiten om mee te debatteren, is er nu ook de participatie-app.
01/02/2016 - "OR-competenties verzilveren"
OR-leden doen een schat aan ervaring op. Waardevol voor de organisatie, maar ook voor de eigen loopbaan. Daarom is het slim de verworven deskundigheid vast te leggen in een ervaringsprofiel. Pagina 36 en 37.
Bekijk de pdf file : POR_16_001.pdf
01/11/2015 - "Verkoop busbedrijf geblokkeerd: 'Niet met onze winst naar het buitenland'"
De NS speelde hoog spel door streekvervoerder Qbuzz stiekem in de etalage te zetten. De COR rook onraad en mobiliseerde de achterban en de politiek. De verkoopplannen gingen in de ijskast. Praktijkblad OR: pag 23/24
Bekijk de pdf file : POR_15_10.pdf
15/11/2015 - "'Sociaal bewustzijn moet er in de directiekamer wel zijn'"
De Europese ondernemingsraad van Unilever vormt ondanks negentien nationaliteiten een hechte eenheid. Sociale uitwassen in Europese vestigingen blijven niet onopgemerkt. Die worden, soms met hulp van vakbondsdruk, voortvarend aangepakt. “En met ongevraagde adviezen wordt beetje bij beetje toch invloed verworven,” zegt het Nederlandse Eor-lid Alex den Brok.
01/12/2015 - "Pensioen ingewikkeld voor or"
Pensioenfondsen met een dalende dekkingsgraad, lage rentestanden, beknibbeling op pensioenkosten, een hogere pensioenleeftijd. En dan ook nog de 'België-route' als parkeerplek voor de oudedaguitkering. Pensioen is niet meer zo luxe als we gewend waren. Ondertussen wordt het almaar complexer voor or'en die moeten instemmen met een pensioenregeling. Extern advies kan brokken voorkomen.
17/09/2015 - "OR Amsterdam tegen nieuwe medezeggenschapstructuur"
Nieuw 'huis' voor medezeggenschap bij gemeente Amsterdam mag van de rechter. Maar de OR gaat in beroep.
25/07/2015 - "OR Philips Emmen gekant tegen overheveling productie naar Poilen"
'We verdienen geen afbraakscenario', zegt de OR van de Philips-armaturenfabriek in Emmen. 'Te zot voor woorden dat een winstgevende fabriek dicht moet'.
25/07/2015 - "Man tegen machine in containerhavens"
Geautomatiseerde containerkranen pikken banen in van Rotterdamse havenarbeiders. Ondernemingsraden en vakbond voeren hierover een sociale dialoog met het Havenbedrijf Rotterdam.
14/06/2015 - "Van old boys netwerk naar interactie met de ondernemingsraad"
De relatie tussen medezeggenschap en raden van bestuur en raden van commissarissen kan een oppepper gebruiken. De pas opgerichte 'Alliantie voor medezeggenschap' wil zich hiervoor inzetten. De schakels in de zogenoemde 'gouden driehoek' communiceren veel te weinig met elkaar. Een gemiste kans, want or, commissarissen en bestuur kunnen elkaar aanvullen in deels overlappende taken.
31/03/2015 - "'Contract is contract'"
Rechters zijn kritisch op werkgevers die eenzijdig, zonder toestemming van of overleg met de or, loon- en arbeidsvoorwaarden wijzigen. Kijk maar naar de kwestie V&D.
Bekijk de pdf file : Contract_is_contract_.pdf
14/04/2015 - "Onderzoek Erasmus Universiteit: Ziek van werken in de zorg"
Werknemers in zorginstellingen en ziekenhuizen verleggen de grenzen in de zorgverlening ten koste van hun eigen gezondheid. Hun zorggebruik is dan ook relatief hoog, laat een grootschalig onderzoek van de Erasmus Universiteit en de Stichting IZZ zien. Or's en zorgorganisaties moeten zich extra inzetten voor de vermindering van arbeidsbelasting en werkdruk. En ook voor een betere naleving van de arbocatalogus.
Bekijk de pdf file : Zwaar_weer_in_de_zorg.pdf
14/02/2015 - "Defensiepersoneel doodziek door gifverf"
Onderhoudspersoneel van Defensie werd vele jaren blootgesteld aan kankerverwekkende verf. Defensie wist ervan, maar greep niet in. Oud-medewerkers met gezondheidsschade maken zich op voor claims. Bron: OR Informatie/1/2015
31/01/2015 - "OR stimuleert duurzame inzetbaarheid: Wat kan ik? Wat wil ik? Wat doe ik?"
Minder verzuim, meer loopbaankansen, gemotiveerde medewerkers. Steeds meer ondernemingsraden zien de voordelen van duurzame inzetbaarheid. Maar hoe rol je dat uit naar de praktijk? Wat is de worsteling? De OR- voorzitters van Vitens, bouwbedrijf Jongen en de gemeente Moerdijk vertellen over de stand van zaken in hun organisatie.
Bekijk de pdf file : POR_15_01.pdf
30/11/2014 - "Een diploma voor OR-leden: 'Kijk eens wat ik allemaal kan'"
wat ik allemaal kan Or-leden doen met veel inzet hun werk, maar konden tot voor kort hun verworven competenties nergens laten vastleggen. En dat terwijl vaardigheden als vergaderingen leiden of een advies opstellen een positieve duw aan iemands loopbaan kunnen geven. Met hulp van bureau Libereaux kunnen or's en or-leden nu bewijsstukken verzamelen en een ervaringsprofiel opstellen.
31/10/2014 - "Rob Cox, Media Groep Limburg: OR laatste barricade tegen kaalslag"
Het gevecht werd de or van Media Groep Limburg opgedrongen. Hobbel na hobbel werd getrotseerd om het krantenbedrijf uit handen van durfkapitalisten te krijgen en onder te brengen bij een nieuwe eigenaar. "Wat andere or’s van ons gevecht kunnen leren, is geloof hebben in je eigen juridische positie", zegt or- voorzitter en dagbladredacteur Rob Cox in het vakblad OR Informatie,
29/09/2014 - "Dialoog met werkvloer vraagt om open vizier"
Goede medezeggenschap kan niet zonder wederzijds vertrouwen, openheid, delen van informatie en investeren in scholing. Op 11 september houdt de SER een symposium over de vraag hoe de medezeggenschap binnen de huidige wet kan worden. Bron: SER Magzine
30/09/2015 - "OR Philips spil in sociale innovatie"
Gezonde leefstijl, flexibele inzetbaarheid, herkennen van stress. Dat zijn enkele doelen die Philips nastreeft met het programma Sociale innovatie. De cor zit in de stuurgroep. 'Mensen boven systemen'.
14/10/2014 - "Medezeggenschap oefent in agenderen duurzame inzetbaarheid"
Duurzame inzetbaarheid bevorderen is voor veel organisaties een worsteling. Meer regie op de werkvloer? Meer aandacht voor leefstijl? Welke competenties zijn nodig om langer gemotiveerd aan het werk te blijven? HR-professionals en ondernemingsraden zijn daarin zoekende. Or's in de zorg kunnen nu terugvallen op een game van om te oefenen in beleid voor duurzame inzetbaarheid.
31/08/2014 - "Dialoog met de OR vraagt om open vizier"
Goede medezeggenschap kan niet zonder wederzijds vertrouwen, openheid, delen van informatie en investeren in scholing. Op 11 september houdt de SER een symposium over de vraag hoe de medezeggenschap binnen de huidige wet kan worden verbeterd.
31/07/2014 - "Verzuimbegeleiding geen klnderspel"
Bij de begeleiding van zieke werknemers gaat vaak van alles mis, blijkt uit een meldpunt van de FNV. OR'en moeten beter met hun adviesrecht omgaan.
31/08/2009 - "Geklaag in organisaties hoort bij veranderen"
Vijf vragen aan Maarten Ducrot, psycholoog en wielercommentator, over veranderende organisaties.
31/05/2014 - "Ervaringsprofiel ondersteunt loopbaan or-leden"
Wie in de or actief is, doet een schat aan werkervaring en kennis op. Maar daarvoor beloont de werkgever je niet met een mooi diploma. Toch kunnen or-leden de verworven competenties voor hun verdere loopbaan verzilveren. Daarvoor is een ervaringsprofiel (EVP) ontwikkeld, dat een certificaat oplevert. De or van de gemeente Moerdijk is er al mee aan de slag gegaan.
Bekijk de pdf file : Ervaringsprofiel_OR-leden.pdf
14/07/2014 - "Meer invloed verlangd van de or op pensioenregelingen."
De or moet een dikkere vinger in de pap krijgen bij pensioen- regelingen, zo luidt het advies van de SER aan staatssecretaris Klijnsma. De SER adviseert bij het instemmingsrecht het verschil tussen pensioenuitvoerders te laten vervallen. Ook moet de werk- gever een wettelijke informatieplicht krijgen over de ontwikkelingen rond het pensioen.
31/10/2012 - "Scholingskosten OR over een andere boeg"
De financiering van scholing van de OR is gewijzigd. De financieringsplicht van de werkgever wordt in de wet verankerd.
Bekijk de pdf file : OR_scholingskosten.pdf
31/01/2012 - "Vijf vragen aan Aukje Nauta"
Oudere werknemer verdient beter imago
28/02/2014 - "OR Suikerunie: vergaande invloed op investeringen"
Bij de coöperatie Suiker Unie komen alle financiële aspecten van een groeiplan aan de orde in het overleg met de or. Op aandrang van de medezeggenschap is hierover een convenant afgesloten. Uniek, temeer daar bij veel ondernemingsraden de kennis van financiële stukken en de gevolgen van investeringen niet de diepgang krijgen die ze verdienen.
Bekijk de pdf file : OR_in_beeld__Suikerunie.pdf
14/11/2013 - "Kantelen van onderop: vernieuwende OR Hilversum"
Medezeggenschap moet je zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen. Dat vinden de CRG en de directie van de gemeente Hilversum. Daarom is de werkvloer nauw betrokken bij de kanteling naar een netwerkorganisatie die slagvaardiger opereert en dichter bij de burgers staat.
Bekijk de pdf file : Kantelen_van_onderop.pdf
30/07/2013 - "Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de ondernemingsraad"
Gezonde werkroosters, aandacht voor opleiding en gelijke behandeling, of innovatieve zorg voor arbeidsomstandigheden. Typisch thema’s die horen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de medezeggenschap nog meer profiel geven. De ondernemingsraden bij Hago Zorg en DSM Fibre Intermediates geven ieder op zelfverzekerde wijze invulling aan MVO. OR Informatie, aug. 2013
Bekijk de pdf file : MVO_in_de_ondernemingsraad.pdf
31/05/2013 - "'De or is liever motorwagen dan remwagen'"
Horecamedewerkers bij NS Stations en grote hotels als NH Hoteles weten zich vertegenwoordigd door sterke ondernemings- raden. De medezeggenschap onderhandelt ook over extra arbeidsvoorwaarden. De ‘uitgeklede’ horeca-cao en lage instaplonen oogsten alom afkeuring. Zorgen zijn er ook over het slechte imago van het horecavak. Hoger opgeleid personeel blijft weg. Bron: OR Informatie/mei 2013
Bekijk de pdf file : kusiak_ORI_05_2013_14_17.pdf
14/04/2013 - "Medezeggenschap bij ROC's nog 'klasplantje'"
Het is wennen met de uitbreiding van medezeggenschap bij de re- gionale onderwijscentra (ROC’s). De overgang van medezeggenschapsraad (MR) naar ondernemingsraad geeft leerkrachten een invloedrijke rol op de onderwijsinhoud. Toch laat men deze ‘professionele ruimte’ nog vaak onbenut. Soms uit onbekendheid of desinteresse, soms uit angst om het management op de tenen te trappelen. Brom: OR Informatie
Bekijk de pdf file : ROC_ori_04_2013.pdf
28/02/2013 - "OR Roteb Rotterdam als sociale vraagbaak"
De ondernemingsraad bij de Rotterdamse reinigingsdienst ROTEB wil zwaar werk verlichten, maar schuwt ook de bedrijfsmaatschappelijke opvang niet,. Portret van betrokken medezeggenschappers.
Bekijk de pdf file : OR_Roteb_als_banengenerator.pdf
14/02/2013 - "Faillisement Licom onthutst medezeggenschap"
Sociale werkvoorziening Licom NV in Parkstad, de grootste WSW-voorziening van ons land, ging failliet nadat gemeenten er de stekker uit trokken. Een schok voor werknemers en ondernemingsraad. Bron: OR Informatie 1/2.
Bekijk de pdf file : Faillisement_Licom.pdf
14/12/2012 - "OR Provincie Limburg stapt naar Ondernemingskamer vanwege reroganisatie"
De medezeggenschap bij de Provincie Limburg kan niet akkoord gaan met de wijze waarop een reorganisatie wordt uitgevoerd. Veel functies verdwijnen, maar de topdown-managementcultuur wordt niet aangepakt.
31/07/2012 - "Publieke werken: OR platforms nutssector bundelen krachten"
Voor de or-platforms in de nutsvoorzieningen gas, water en licht is het zoeken naar samenwerking een baanbrekende stap. Maatschappelijk is er wel alle reden toe. De vraag in hoeverre een gezamenlijke strategie van de medezeggenschap mogelijk en nodig is, lag onlangs voor op een drukbezochte netwerkdag in Soestduinen. Over het leggen van verbindingen in de medezeggenschap. Bron: OR Informatie/Kluwer
01/05/2012 - "Duurzame inzetbaarheid nieuw thema voor de OR"
Als het om inzetbaarheid gaat, richten ondernemingsraden zich vaak op regelingen voor ouderen. Dat doet de ambities van ande- re werknemers tekort. De medezeggenschappers bij drinkwater- bedrijven, ingenieursbureau Movares en de gemeente Hilversum ijveren voor een inzetbaarheidsbeleid voor alle categorieën. Met wisselend succes.
31/01/2012 - "Minder werkdruk door maatschappelijk ondernemen"
Aantonen dat je een maatschappelijk verantwoord werkende organisatie bent doe je met een zogenoemde ‘zelfverklaring’ ISO-26000, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Schoonmaker CSU geeft prioriteit aan werkomstandigheden, veiligheid en gezondheid. De or praat mee over de inhoud en uitvoering. Bron: OR-Informatie, Kluwer.
21/02/2012 - "OR'en hekelen bezuinigingen verslavingszorg"
Ondernemingsraden in de verslavingszorg hebben de politiek opgeroepen om de bezuinigingen in hun sector te heroverwegen. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) moet 600 euro miljoen bezuinigen. Dat kost 9000 banen. Veel instellingen voeren al reorganisaties door. Tijdelijke contracten worden niet meer verlengd. Bron: OR Informatie
31/10/2011 - "Kamerlid komt met wet voor bescherming klokkenluiders "
Doordat klokkenluiders misstanden aan het licht brengen verlie- zen ze vaak hun werk en inkomen. Kamerlid Ronald van Raak (SP) wil hen wettelijk beter beschermen met een ‘huis voor de klokkenluiders’. Een ethische bedrijfscultuur kan veel ellende voorkomen.
04/10/2011 - "OR DSM Geleen in de bres voor duurzame werkplekj DSM"
Een duurzamere werkplek is winst, of je het nu uit maatschap- pelijk of zakelijk oogpunt bekijkt, stelt de commissie Duurzaamheid van de or van DSM Fibre Intermediates in Geleen. Energiebesparing, zuiniger watergebruik, afvalscheiding en duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers staan bij de or-leden hoog op het prioriteitenlijstje.
30/04/2010 - "Etnische diversiteit in de or van Rabobank"
Karim El-Khetabi en Yasser Chahed hebben een Marokkaanse achtergrond, Alma Musinovic-Mansour heeft in Jordanië en Bosnië gewoond voordat zij in 1994 naar Nederland kwam. De culturele achtergrond van deze medewerkers van de Rabobank in Rotterdam heeft geen invloed gehad op hun keuze om or-lid te worden. Deel 1 in een serie in OR Informatie over multiculturele diversiteit in de medezeggenschap.
30/08/2011 - "Ondernemingsraad ijvert voor groene bedrijfsvoering"
Je wilt als ondernemingsraad de werkplek verduurzamen, maar waar begin je? De or van Het Raamwerk in Noordwijkerhout, een zorginstelling voor mensen met een handicap, hield een enquête onder het personeel en maakte een actieplan voor gedrags verandering en concrete milieubesparingen. ‘Laat niet onnodig een oplader aan een stopcontact hangen.
27/07/2011 - "Eigentijdse medezeggenschap bij Meander Zorg Groep"
Onder de noemer Medezeggenschap op Maat introduceert de ondernemingsraad van de MeanderGroep in Kerkrade samen met directeur Math. Gulpers een eigentijdse vorm van inspraak. Klankbordgroepen per verzorgings- en verpleeghuis moeten medewerkers prikkelen om mee te denken en mee te beslissen.
30/05/2011 - "OR checklist: beleid agressie tegen overheidspersoneel"
Schelden, bedreigen, bespugen, slaan. Steeds meer werknemers in publieke taken staan er bloot aan. De ondernemingsraad moet nagaan of de werkgever genoeg doet om medewerkers tegen agressie en geweld te beschermen. Een nieuw hulpmiddel hierbij is een checklist van Arbeidsinspectie.
Bekijk de pdf file : Men_is_meldingsmoe.pdf
05/04/2011 - "Productief tot aan het pensioen"
Werkgevers doen weinig om werknemers tot op oudere leeftijd gemotiveerd en inzetbaar te houden. Met vitaliteitmanagement is dat te voorkomen en de medezeggenschap kan dit aanzwengelen. Dat stelt Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar vitaliteitmanagement aan de Open Universiteit en bedrijfsadviseur op HRM-gebied bij Loyalis Kennis & Consult.
28/03/2011 - "Medezeggenschap niet geliefd bij bouwbedrijven "
28/03/2011 - "Modern kapitalisme: duivels dilemma"
Bekijk de pdf file : 5_vragen_aan_Ewald_Engelen.pdf
13/02/2011 - "Massa-ontslag Organon nog geen gelopen race"
De or denkt mee over een overlevingsplan om sluiting van de research-afdeling, en daarmee een paar duizend banen, te redden.
13/02/2011 - "Een coach maakt de OR scherper"
Coaching draagt bij aan de groei en de rijpheid van de ondernemingsraad. Leren onderhandelen, minder snel de hakken in het zand, zeggen or-leden van het Maasziekenhuis Boxmeer.
07/02/2011 - "Ondernemingsraden boeken winst met adviesrecht "
Blijven hameren op het adviesrecht kan de medezeggenschap extra veel invloed op de besluitvorming brengen. Vier praktijkvoorbeelden van ondernemingsraden laten dat zien.
01/02/2011 - "Gevaarlijke werkomstandigheden in slachterijen"
Exreme werkdruk, productiesnelheid, onervarenheid in het omgaan met messen en taalproblemen met buitenlandse werknemers dragen in hoge mate bij aan arbeidsletsel in slachterijen. Ondernemingsraadsleden van VION spreken uit ervaring.
26/01/2011 - "FNV Stappenplan voor een multiculturele ondernemingsraad"
De or moet een afspiegeling van de werkvloer zijn, zeker nu die steeds multicultureler wordt. Vakbondsbestuurders, kaderleden en or-leden kunnen bij dat ‘verkleuren’ een sleutelrol spelen. Maar hoe zet je zo’n trendbreuk naar multiculturele vertegenwoordiging in gang? Hoe interesseer je werknemers van allochtone afkomst voor een or-zetel? Daartoe hebben FNV- bonden en FNV Formaat een stappenplan opgesteld, waarmee ze vanaf deze zomer op pad gaan.
26/01/2011 - "Vijf vragen aan Walter Supèr"
Theatergezelschap Plezant maakt theaterproducties over werk en leven en doet dat voor arbeidsorganisaties die reorganiseren of hun manier van werken willen veranderen. De voorstellingen moeten medewerkers bewustmaken van de noodzaak van de veranderingen en inspiratie opleveren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. ‘Onze voorstellingen zorgen voor openheid en brengen de dialoog op gang’, zegt artistiek leider Walter Supèr.
RECENTE ITEMS:
05/05/2020 - "Snavel dicht bij de toekan"
Medezeggenschap | Lees verder..
18/03/2020 - "Aan tafel over arbeidsvoorwaarden"
Medezeggenschap | Lees verder..
15/03/2020 - "Clienten met schulden uit de ellende helpen"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
19/02/2020 - "Arbo in de zorg: Envida en Sevagram"
Medezeggenschap | Lees verder..
01/01/2020 - "BREIN: Speuren naar oorzaak dementie"
Gezondheid & Zorg/Marktwerking | Lees verder..
08/12/2019 - "MBO-scholen houden loon van docenten achter"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
14/11/2019 - "Ondernemingsraad van provider XS4ALL vecht voor lijfsbehoud "
Medezeggenschap | Lees verder..