Mobiliteit/Infrastructuur

14/08/2012 - "interview met Henry Meijdam, voorzitter Raad voor de leefomgeving"
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is een nieuwkomer onder de adviescolleges van regering en parlement. Maar echt nieuw ook weer niet: de raad is een bundeling van de oude raden voor onder meer het landelijk gebied, verkeer en ruimtelijk beleid. Voorzitter is Henry Meijdam, voormalig gedeputeerde in Noord-Holland en oud-voorzitter van de VROM-raad. Bron: SER magazine
01/11/2011 - "Knooppunt AS/N65 Vught: verkeersinfarct treft bewoners. "
De overlast van spoorlijnen en rijkswegen loopt de spuigaten uit in Vught. Al jaren is de N65 een hoofdpijndossier. De problemen lijken eindelijk op de verkeersagenda van het Rijk te staan. Maar nog meer asfalt is geen oplossing, waarschuwt de gemeente. Een reportage in Binnenlands Bestuur.
13/02/2011 - "Succes in filebestrijding: zes regio's maken plannen"
In 2007 startte de Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) met als achterliggende gedachte dat werkgevers en werknemers gezamenlijk veel meer kunnen doen aan de reductie van het aantal autokilometers in de spits en dus aan de bestrijding van files. Drie succesvolle voorbeelden uit de praktijk.
13/02/2011 - "Wegbeheerders in Randstad pakken files aan"
Burgemeester van Amsterdam Job Cohen leidt de commissie Mobiliteitsmarkt A4. Verkeer in beweging door samenwerking.
09/02/2011 - "Licht op groen voor de Ruit rond Eindhoven"
De 'Ruit van Eindhoven' is een nationaal speerpunt voor een betere verkeersafwikkeling in Zuid-Oost Brabant. Na dertig jaar van overleg, plannenmakerij maar ook van verzet, legt Brabant zijn 'asfaltpuzzel'.
09/02/2011 - "Zuidas Amsterdam: sleutelproject voor compact ruimtegebruik"
De Zuidas in Amsterdam moet uitgroeien tot toplocatie voor kantoren, woningen en andere voorzieningen. Alle infrastructuur, zoals wegen en spoorrails, verdwijnt onder de grond. Private investeerders zijn onontbeerlijk. Een interview met 'kwartiermaker' Elco Brinkman.
Bekijk de pdf file : Toplocatie_Zuidas_Amterdam_.pdf
27/01/2011 - "Bereikbaarheid onder druk, Maastricht slibt dicht"
Hoe houd je een historische en compacte stad als Maastricht bereikbaar en aantrekkelijk voor dagjesmensen, nieuwe bedrijvigheid, gezinnen en hoger opgeleiden? Een mix van fijnmazige ruimtelijke plannen, ontvlechting en lightrail zijn nodig voor de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. Een analyse in RO-Magazine (Reed Business)
Bekijk de pdf file : Maastricht_Bereikbaar.pdf
26/01/2011 - "Buitenring te robuust voor krimpregio "
De geplande vierbaans autoweg in Parkstad Limburg is omstreden. De weg zou natuur schaden en slechts een gering economisch ef- fect hebben. Toch wil de Limburgse politiek de weg.
RECENTE ITEMS:
05/05/2020 - "Snavel dicht bij de toekan"
Medezeggenschap | Lees verder..
18/03/2020 - "Aan tafel over arbeidsvoorwaarden"
Medezeggenschap | Lees verder..
15/03/2020 - "Clienten met schulden uit de ellende helpen"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
19/02/2020 - "Arbo in de zorg: Envida en Sevagram"
Medezeggenschap | Lees verder..
01/01/2020 - "BREIN: Speuren naar oorzaak dementie"
Gezondheid & Zorg/Marktwerking | Lees verder..
08/12/2019 - "MBO-scholen houden loon van docenten achter"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
14/11/2019 - "Ondernemingsraad van provider XS4ALL vecht voor lijfsbehoud "
Medezeggenschap | Lees verder..