Ruimtelijke Ordening

01/04/2017 - "Krimp in Parkstad: kansen om kleiner te groeien"
Bekijk de pdf file : ROmagazine_04-2017_MR.pdf
31/07/2014 - "IBA Parkstad van start: facelift voor een achterstandsregioegio "
De voormalige mijnregio in Z-O Limburg zet met het project IBA Parkstad in op innovatie energiewinning, recyle stad en natuur- en cultuurontwikkeling. Burgers en bedrijven worden uitgenodigd om plannen in te dienen. Er is tot 2020 43 miljoen euro beschikbaar. Bron: ROmagazine.
30/04/2014 - "Superintelligent vervoer voor reizen in 2030"
In 2030 hebben we ‘superintelligent vervoer’. Willen we vanuit huis een virtuele ontmoeting? Of stappen we in een zelfrijdende auto? Een digitale assistent helpt ons bij de vervoerskeuze, verwacht kennistechnoloog Marie-Pauline van Voorst tot Voorst, onderzoeker bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek in Den Haag.
31/01/2014 - "Burger machtige factor bij inrichting van de stad in 2030, voorspelt planoloog Arie Lengkeek"
Burgers en ondernemers zullen het aangezicht van onze steden in 2030 bepalen, verwacht planoloog Arie Lengkeek uit Rotterdam. ‘Het zelforganiserend vermogen van burgers en ondernemers wordt leidend.’ En politici moeten zich daar niet te veel in willen mengen. Bron: SER Magazine
30/04/2008 - "Groenmetropool wil grensbewoners verbinden"
Steenbergen uit de kolenmijnperiode en bruinkoolgroeven veranderen in landschapsparken en avontuurlocaties. De Groenmetropool strekt zich uit van het Duitse Düren via Zuid Limburg naar Beringen in België. Toeristische routes voor grensoverschrijdende ontmoetingen.
Bekijk de pdf file : Groenmetropool_01.pdf
31/05/2013 - "Uit de kramp met de krimp"
Krimpregio Parkstad in Zuid-Oost Limburg op zoek naar zuurstof voor leeggestroomde en vervallen buurten. Eerste kasplantjes aan initiatieven geven hoop op herstel leefbaarheid. Bron: RO Magazine
Bekijk de pdf file : Uit_de_kramp_met_de_krimp.pdf
14/11/2012 - "Nieuwe kansen voor panden met emotionele waarde"
Leegstaande scholen, kerken, kloosters, fabrieken. Er zijn er heel wat van in Nederland. Veelal karakteristieke gebouwen met een geschiedenis, die in dierbare herinneringen gedeeld wordt door mensen uit de omgeving. Vanwege deze emotionele waarde verdienen deze panden nieuwe kansen in plaats van sloop. Anders kijken, duurzaam denken is volgens HEVO een eerste vereiste in de beoordeling en herbestemming van leegstaand vastgoed dat collectief sentiment oproept. Bron: HEVO-magazine 360
31/07/2012 - "SUN-project Euregio"
Op sloop flats volgt vergroening in Heerlense krachtwijk MSP.
23/03/2011 - "Sturing woningkrimp Zuid-Limburg"
‘In Zuid-Limburg regeren de bekrompenheid en de angst voor schaalvergroting. Weten de bestuurders nog wel wat er leeft onder de burgers? Voor de mensen bestaan gemeentegrenzen niet meer als het gaat om wonen en werk
19/02/2011 - "Stadsvernieuwing: Belvedère Maastricht "
Industrieel-archeologische gebouwen in Maastricht worden heringericht voor culturele activiteiten en tot werkplaats voor jonge, creatieve ondernemers, onderdeel van masterplan stadsvernieuwing Belvedère.
Bekijk de pdf file : Cultuurimpuls.pdf
19/01/2038 - "Mooi Nederland"
32 inspirerende plannen en projecten, die laten zien hoe onze schaarse ruimte slim, mooi en met karakter kan worden ingericht, hebben een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen. Overal in het land starten initiatieven. Het herstel van het dal van de Caumerbeek is er één van.
09/02/2011 - "Hans Alders leidde polderoverleg Mainport Rotterdam "
Intensiever ruimtegebruik en een beter leefklimaat in het Rotterdam havengebied door landaanwinning voor een Tweede Maasvlakte. Hans Alders probeerde tegensrtijdige belangen te verzoenen.
07/02/2011 - "Toenemend toerisme bedreigt idylle van Limburgs heuvelland."
Het Heuvelland in Zuid-Limburg is geliefd bij recreanten. Die komen er steeds meer. Dat tast de landerige atmosfeer aan. Bovendien is een deel van het hotelaanbod sterk verouderd. Een pleidooi voor een kwaliteitsslag.
Bekijk de pdf file : Ruimte_voor_vrije_tijd.pdf
07/02/2011 - "Regionale luchthavens willen ruimte"
Uitbreiding van Maastricht Aachen Airport loopt spaak op protesten van omwonenden die klagen over vliegtuiglawaai.
01/02/2011 - "Ruimtelijke revitalisering: bruisende toekomst voor oude mijnterreinen "
Nederland worstelt met de herstructurering van oude bedrijventerreinen. Bij de buren knappen ze voortvarend hun voormalige brownfields op. Twee aansprekende projecten in Genk, Belgisch-Limburg, en Alsdorf, gelegen in het voormalige steenkoolbekken van Aken.
RECENTE ITEMS:
05/05/2020 - "Snavel dicht bij de toekan"
Medezeggenschap | Lees verder..
18/03/2020 - "Aan tafel over arbeidsvoorwaarden"
Medezeggenschap | Lees verder..
15/03/2020 - "Clienten met schulden uit de ellende helpen"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
19/02/2020 - "Arbo in de zorg: Envida en Sevagram"
Medezeggenschap | Lees verder..
01/01/2020 - "BREIN: Speuren naar oorzaak dementie"
Gezondheid & Zorg/Marktwerking | Lees verder..
08/12/2019 - "MBO-scholen houden loon van docenten achter"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
14/11/2019 - "Ondernemingsraad van provider XS4ALL vecht voor lijfsbehoud "
Medezeggenschap | Lees verder..