Sociaal-Economisch Beleid

28/02/2015 - "Digitaal informatiecentrum voor ambachtseconomie"
Ambachtelijke ondernemingen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Doordat ze afzonderlijk klein zijn, hebben ze wel ondersteuning nodig. Nu het Hoofdbedrijfschap Ambachten is opgeheven, zorgt het Centrum voor Ambachtseconomie daarvoor. SER Magazine
30/09/2014 - "Socioloog Tanja van der Lippe: 'Combinatie werk-zorg vraagt andere regels"
Nederlanders zijn druk-druk-druk, maar koesteren het samenzijn met gezin en familie. In 2030 zal dat niet veranderd zijn, verwacht gezinshoogleraar Tanja van der Lippe. Maar de combinatie van zorg en arbeid moet wel draaglijk blijven, zegt Van der Lippe in SER Magazine
30/09/2014 - "SERadvies/Betere bedrijfsgezondheid voor werkenden"
De zorg voor de gezondheid van werkenden moet beter. In het net afgeronde SER-advies over de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg pleit de raad voor een bredere toegankelijkheid van deze zorg en voor betere samenwerking tussen bedrijfsartsen en huisartsen. Al verschillen werkgevers en werknemers wel van mening over de manier waarop dat doel bereikt kan worden.
Bekijk de pdf file : Betere_zorg_voor_werkenden.pdf
31/08/2014 - "Na de mijnsluitingen: geld in bodemloze putten, maar ook nieuwe banen"
Eind 1965 kondigt minister Den Uyl de sluiting van de mijnen in Limburg aan. De steenkoolwinning is al vele jaren onrendabel. Aardgas wordt de nieuwe bron van energievoorziening voor de Nederlandse huishoudens. ‘Den Haag’ stimuleert het creŽren van vervangende werkgelegenheid en de economische wederopbouw van de regio met enorme subsidies. De omschakeling naar een economie die drijft op chemie, toerisme, kennis duurt 35 jaar. Hoe verliep deze herstructurering van zwart naar groen? ZUIDmagazine.
Bekijk de pdf file : ZUIDMAGAZINE_HANS.pdf
30/06/2014 - "Uitbreiding instemmingsrecht OR bij pensioencontract"
De medezeggenschap bij pensioenregelingen is toe aan vernieuwing. De SER heeft hierover eind juni een advies uitgebracht: het advies Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Vijf vragen over de kern van het advies.
31/03/2014 - "Sectorplan Procesindustrie: focus op duurzame inzetbaarheid"
Meer jongeren, meer ouderen die langer doorwerken en meer werknemers met een arbeidsbeperking. Dat zijn de drie pijlers van het sectorplan voor de procesindustrie. De sector hoopt met deze aanpak nijpende personeelstekorten te voorkomen. bron: SER Magsazine
31/01/2014 - "Bouw&Infra moet met sectorplan banen behouden en jongeren wervenslag met sectorplan "
Werkgevers en werknemers gaan met sectorplannen de werkloosheid te lijf, zo spraken ze vorig jaar af in het sociaal akkoord. Het eerste plan komt van de bouw- en infrasector. Tot 2016 wordt 84 miljoen euro in de arbeidsmarkt gepompt, Om banen die er nog zijn te behouden en jongeren te werven als de bouwmarkt straks weer aantrekt. De overheid betaalt mee. Bron: SER Magazine
29/08/2013 - "Oplossingen voor de arbeidsmarkt"
Een leger aan werklozen, weinig vacatures en flexwerkers die de gaten vullen. De arbeidsmarkt wordt flink door elkaar geschud. Op de Neder- landse Arbeidsmarkt Dag, 10 oktober in Den Haag, steken deskundigen de koppen bij elkaar. Hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer en bijzonder hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Aukje Nauta blikken alvast vooruit. SER- magazine.
Bekijk de pdf file : Nederlandse_Arbeidsmarktdag.pdf
30/06/2013 - "College Rechten van de Mens buigt zich over discriminatie op arbeidsmarkt "
Discriminatie zorgt er nog altijd voor dat niet iedereen gelijke toegang heeft tot de arbeidsmarkt. Het kabinet wil van de Sociaal-Economische Raad (SER) weten wat nodig is om die discriminatie te bestrijden. Wetgeving is er genoeg, vindt Laurien Koster, voorzitter van het College van de Rechten van de Mens. Zij ziet meer in publieke aandacht voor het onderwerp. SER Magazine, juli 2013
Bekijk de pdf file : College_Rechten_vd_Mens.pdf
31/01/2013 - "Buitenlands talent gevraagd"
Nederland is er niet goed in om buitenlandse studenten na hun studie vast te houden. Ondertussen neemt het tekort aan kenniswerkers snel toe. De SER is gevraagd om advies uit te brengen over hoe we buitenlands talent aan onze economie kunnen binden. Onderwijsinstellingen en bedrijven in Twente en Noord-Brabant zijn daar al volop mee bezig. Bron: SER Magazine
Bekijk de pdf file : Buitenlands_talent_gevraagd.pdf
31/08/2012 - "Prof. mevr. Geert ten Dam, voorzitter Onderwijsraad, over boeiend onderwijs"
Goed en boeiend onderwijs staat of valt met de bezieling van leraren. Maar er is een tekort aan leraren en voor bezieling is lang niet altijd ruimte. Geert ten Dam, hoogleraar onderwijskunde en voorzitter van de Onderwijsraad in Den Haag, adviesorgaan van het kabinet, waakt over de kwaliteit van het onderwijs. In de serie 'Adviesraden, goede raad' in SER Magazine
24/06/2012 - "Alleen de bedrijfsarts mag keuren"
Vragen over gezondheid horen niet thuis in een sollicitatiegesprek. Volgens de Wet medische keuringen mogen alleen bedrijfsartsen medisch keuren. Wie hierover een klacht heeft of advies wil, kan terecht bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA), die onderdeel wordt van de SER. SER Magazine juli/aug.
31/01/2012 - "Jong en oud bij de SER: Biesheuvel (MKB-Nederland) en Sormaz (Jong MKB)"
Het midden- en kleinbedrijf blijft ondanks de crisis optimistisch. Want mkb’ers zijn flexibel en geven niet snel op. Toch zijn er zaken die anders moeten. Hans Biesheuvel en Tatjana Sormaz, voorzitters van MKb-nederland en jong MKb-nederland, over kredietverlening, het tekort aan technisch opgeleide mensen en begeleiding van startende ondernemers. Bron: SER Magazine
02/12/2011 - "'Verjonging vakbeweging hard nodig'"
De FNV wil jongeren laten meepraten over nieuwe arbeidsverhoudingen en hen een stem geven in pensioenfondsen. En wordt het ook geen tijd voor een gratis instaplidmaatschap? FNV Jong-voorzitter Dennis Wiersma in gesprek met FNV-voorzitter Agnes Jongerius: ‘Verjonging van gevestigde instituten is hard nodig.’ Deel 5 in de serie 'Jong en oud'/SER Magazine.
11/12/2011 - "Prof. Aukje Nauta: Zoek creatieve dialoog bij loopbaanontwikkelinging"
Hoe kun je tot aan het pensioen vakinhoudelijk blijven groeien en bloeien? Wie nu goed is in zijn vak kan over drie of vijf jaar al op achterstand staan. Alle reden, vindt hoogleraar employability Aukje Nauta, om in een creatieve dialoog tussen werkgever en werknemer heldere afspraken te maken over inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. Uit: Sigma/Kluwer/nr. 6
23/11/2011 - "Jong bloed in de MHP"
Bij vakcentrale MHP zijn de leden georganiseerd rond beroep. Leeftijd is daarbij niet relevant. Een aparte jongerenorganisatie is er daarom niet, maar toch wil MHP er zijn voor jongeren. De duovoorzitters van MHP zetten zich samen met een jonge garde van beleidsmedewerkers in om jongeren de meerwaarde van de vakbond te laten zien. Deel 4 in de serie in SER Magazine
04/10/2011 - "LTO en jonge boeren breken lans voor duurzame voedselproductie"
Jonge boeren zien toekomst in duurzame landbouw. Maar het ontbreekt hen vaak aan kapitaal en grond. Wilco de Jong, voorzitter Nederlands Agrarisch Jongerenkontakt (NAJK), en Albert Jan Maat, voorzitter LTO Nederland, over de lusten en lasten van het agrarisch ondernemerschap. Deel 3 in de serie Jong en Oud in SER magazine.
05/09/2011 - "Oud versus jong in de SER, deel 2"
Ondernemerschap krijgt tegenwoordig meer maatschappelijke waardering dan vroeger. Maar in de huidige economie is de ondernemer ook kwetsbaarder. VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes en Oscar Kuhl, voorzitter van Jong Management, over de uitdagingen van oudere en jongere ondernemers. Deel 2 in de serie voor SER Magazine
04/10/2011 - "Het Nieuwe Werken ontrafeld"
Noem het flexwerken, digitale mobiliteit, mobiel werken of zelfroosteren. Het gaat allemaal over Het Nieuwe Werken. En daarin moet je kennis- werkers faciliteren en durven loslaten. Want dat is, onderstreept onderzoek, goed voor de kwaliteit van het werk en het bevordert innovatie. Organisaties die achterblijven, verliezen talentvolle medewerkers. Maar Het Nieuwe Werken is ook wennen voor het middenmanagement. “Niet meer controleren, maar coachen”. Uit: SIGMA/Kluwer, nr. 4/2011
04/07/2011 - "CNV: balanceren tussen vergrijsde en jonge achterban"
Werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigen de belangen van al hun leden. Maar de belangen van jongeren worden vooral behartigd door de jongerenorganisaties. Een serie over de overeenkomsten en verschillen tussen de generaties en hoe jong en oud elkaar inspireren. Jongeren willen best solidair zijn met ouderen, maar niet het kind van de rekening worden. De CNV-voorzitters Jaap Smit (vakcentrale) en IJmert Muilwijk (CNV Jongeren) zijn eensgezind op zoektocht. ‘Het is balanceren.’
04/05/2011 - "Bart Willems en de MHP-lobby bij de EU"
Nationale zeggenschap over loonkosten moet je niet weggeven. Bart Willems, MHP-lobbyist bij de Europese Unie, vindt dat Brussel zich niet met het Nederlandse cao-overleg mag bemoeien om de euro te redden. Werknemers in de hogere loongroepen willen dat de EU vooral goed onderwijs en onderzoek stimuleert. Deel 6 in de serie Lobby in Brussel, SER Magazine.
Bekijk de pdf file : MHP-lobby_in_Brussel.pdf
17/04/2011 - "Luc Groot: landbouwlobby in Brussel "
Wat boeren verdienen en op hun land mogen doen, wordt grotendeels door Brussel bepaald. De inkomenssteun van boeren wordt steeds meer gekoppeld aan groene diensten als natuur en landschapsbeheer. Maar kunnen boeren op die manier wel concurrerend blijven? Luc Groot, lobbyist in Brussel, behartigt de belangen van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).
28/02/2011 - "Steeds meer sociaal-economisch beleid is Europees beleid. Dat voert lobbyisten van Nederlandse vakbonden, werkgeversorganisaties en brancheverenigingen geregeld naar Brussel. Wat doen ze daar precies? SERmagazine op bezoek in Brussel. "
De inzet is een ‘Sociaal Europa’. In een sociaal Europa zetten vakbonden zich in voor hogere lonen in Zuid- en Oost-Europa. En ook voor een goed evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid, die bijvoorbeeld niet ten koste gaat van de rechten van Nederlandse werknemers. Auke Blaauwbroek coŲrdineert voor de vakcentrale FNV de lobby in Brussel.
19/02/2011 - "Arbeidsmarkt Rotterdam zoekt naar nieuw evenwicht"
Arbeidsmarktmeester Aad van Nes wil met onorthodoxe middelen en geduld 20.000 langdurig werklozen duurzaam aan een baan helpen.
09/02/2011 - "Zelfstandigen zonder personeel willen erkenning "
Zzp'ers beschikken niet over het sociale vangnet van werknemers met een vast dienstverband. Toch zijn zzp'ers onmisbaar voor onze economie. Drie belangenbehartigers blikken vooruit op een SER-advies over de ongelijke positie van zzp'ers.
Bekijk de pdf file : Zzp_ers_willen_erkenning.pdf
09/02/2011 - "Afscheidsinterview SER Kroonlid Fokko van Duyne "
Fokko van Duyne vond zijn tijd als kroonlid bij de SER ‘fascinerend’. Volgens de oud-werkgever zijn discussies in de SER altijd zinvol, ook als er niet direct een advies uit voortkomt. Van Duyne was tevens lid van de Toezichtkamer, die toeziet op de product- en bedrijfschappen. ‘Toezicht helpt een organisatie in haar ontwikkeling, maar voorkomt niet dat dingen verkeerd gaan.’
09/02/2011 - "Lobby VNO-NCW in Brussel: 'Er vroeg bij zijn'"
Tachtig procent van de regels voor het bedrijfsleven komt uit Brussel. Dus moeten bedrijven die invloed willen uitoefenen op wet- en regelgeving, zich in de wandelgangen van de Europese Unie begeven. Joke van den Bandt is hoofd van het Brussels bureau van VNO-NCW/MKB-Nederland.
09/02/2011 - "Zeeland: dilemma tussen economie en rust"
Zeeland koestert ruimte, landschap en rust, maar wil ook de economie stimuleren. De Zeeuwse SER ziet zelfs ondernemerskansen voor een 'seniorenparadijs.'
09/02/2011 - "SER-advies: ZZP'ers tellen volwaardig mee in de economie"
Het SER-advies over de positie van zzp’ers maakt eenpitters zichtbaar. SER-kroonlid Theo Bovens, voorzitter van de SER-commissie die het ontwerp-advies eind september presenteerde, is tevreden. ‘De zzp’ers zijn in de polder zichtbaar gemaakt.’ Enkele hoofdlijnen uit het ontwerp-advies dat nu bij de achterbannen ligt.
Bekijk de pdf file : ZZP_ers_tellen_mee.pdf
18/03/2011 - "Technologische industrie lieveling van de de EU"
De metaal en elektrobranche voert in Brussel een krachtige lobby. Er zijn miljarden te verdelen aan onderzoekssubsidies voor technologie en innovatie. Volgens lobbyiste Hester Jansen van FME-CWM, branchevereniging voor de technologische industrie, is de maakindustrie een van de lievelingen in Europa. ‘Wij creŽren duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen.’
18/03/2011 - "'Eerst lang praten, dan pas de straat op'"
Harmonisatie van regelgeving in Europa is mooi, maar niet ten koste van sociale modellen en opgebouwde werknemersrechten. Leon Meijer, CNV-lobbyist bij de Europese Unie, gaat er desnoods de straat voor op. En dat is heel wat voor een bond die meer gelooft in praten dan in demonstreren.
RECENTE ITEMS:
05/05/2020 - "Snavel dicht bij de toekan"
Medezeggenschap | Lees verder..
18/03/2020 - "Aan tafel over arbeidsvoorwaarden"
Medezeggenschap | Lees verder..
15/03/2020 - "Clienten met schulden uit de ellende helpen"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
19/02/2020 - "Arbo in de zorg: Envida en Sevagram"
Medezeggenschap | Lees verder..
01/01/2020 - "BREIN: Speuren naar oorzaak dementie"
Gezondheid & Zorg/Marktwerking | Lees verder..
08/12/2019 - "MBO-scholen houden loon van docenten achter"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
14/11/2019 - "Ondernemingsraad van provider XS4ALL vecht voor lijfsbehoud "
Medezeggenschap | Lees verder..