Welzijn/Onderwijs

15/03/2020 - "Clienten met schulden uit de ellende helpen"
Schuldenaanpak Tilburg succesvol dankzij bemoeienis rechter
Bekijk de pdf file :
20/12/2019 - "Participeren niet voor iedereen lonkend ideaal"
Interview met lector sociale integratie Sabrina Keinemans:'Meedoen in de participatiesamenleving niet voor iedereen weggelegd.' bron: Sociaal Bestek
Bekijk de pdf file :
08/12/2019 - "MBO-scholen houden loon van docenten achter"
Geld bedoeld voor een betere beloning van docenten in het middelbaar beroepsonder- wijs (mbo) hebben de scholen jaren in hun zak gehouden. Dat constateert het Platform Medezeggenschap MBO in een eigen on- derzoek, dat de onderwijsminister betitelt als een ‘serieus signaal’.
Bekijk de pdf file : LR_ORM12_2019_p028-029.pdf
17/10/2019 - "Quiet Maastricht 'Mensen in armoede zijn geen arme mensen'"
Armoede treft in Nederland bijna ťťn miljoen mensen. Ook vandaag, op Wereldarmoededag, gaat het werk van de Quiet Communities gewoon door. In negen steden ondersteunen ze mensen die niet kunnen rondkomen, met gratis producten en diensten. Zoals in Maastricht. 'Carnaval is voor mij nu te duur.' Publicatie op website: Zorg+Welzijn
20/09/2019 - "Gegijzed door schulden: De Schuldenmachine/Website Zorg+Welzijnn"
01/06/2019 - "Duurzaam schilderen begint al in de schoolbanken"
Gilde ROC investeert in duurzaamheid bij schilderopleiding
Bekijk de pdf file :
03/07/2019 - "Digitaal Informatiepunt Overheid in bibliotheek"
SOCIAAL BESTEK - Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opende op 1 juli in de bibliotheek van Venlo het Informatiepunt Digitale Overheid. Doel daarvan is dat iedereen, ook burgers die extra hulp nodig hebben, mee kan doen in de digitale samenleving. Knops: ‘Als ik een website van de overheid bezoek, valt zelfs mij geregeld op dat zaken erg onduidelijk en ingewikkeld zijn opgeschreven.'
20/11/2016 - "Arcus College schoolt werklozen om tot klantadviseur VGZ"
Arcus College leidt werklozen op tot klantadviseur bij zorgverzekeraar VGZ
01/10/2016 - "Roboticaprofessor Vanessa Evers: 'De sociale robot is onderweg'"
Een robot opvoeden is lastig, zegt de Twentse hoogleraar robotica Vanessa Evers, want je moet hem zo programmeren dat hij menselijk gedrag herkent en daarnaar handelt. Maar dat dit gaat lukken staat wel vast. Slimme robots kunnen dan worden ingezet in de zorg, maar ook op veel andere terreinen zal robotica geleidelijk aan ons leven veraange- namen. ‘Kunstmatige intelligentie kent geen gevoel, maar kan er wel in worden getraind begripvol met ons samen te werken.’
01/06/2015 - "Interview met Don van Sambeek, bestuurder Brabantse ZorgcoŲperatie Tot uw Dienst "
Vrijwilligers effenen het pas voor de professional
01/11/2015 - "Sociaal Wijkteam Geleen-Lindenheuvel"
Sociaal Wijkteam Geleen_Lindenheuvel van Partners in Welzijn: 'Niet wachten tot de mensen naar ons komen, maar zelf eropaf'.
30/05/2014 - "Congres 'Modern burgerschap en mantelzorg': Werkgevers hebben last van verlofvrees"
Wat zetten mantelzorgers op hun verlanglijstje voor overheid, zorginstellingen en werkgevers? Erkenning, waardering, vertrouwen en begrip zijn het belangrijkst, zeggen de deelnemers van het mantelzorgcongres dat 'FAM! Netwerk voor vrouwen' op 15 mei in Maastricht organiseerde. Lees het E-zine voor een uitgebreid verslag.
Bekijk de pdf file : e_magazine_mantelzorg_1.pdf
31/05/2014 - "Sectorplan moet banenverlies in welzijn en kinderopvang verzachten"
Door bezuinigingen en decentralisatie van rijkstaken verdwijnen veel banen in het welzijnswerk, de kinderopvang en de jeugdzorg. Het recent gepresenteerde sectorplan moet de schade beperken, door bijscholing, begeleiding naar ander werk en workshops om jezelf beter te verkopen.
21/04/2011 - "Wel samen onder een dak, maar niet productiever"
Het samenbrengen van organisaties in een Veiligheidshuis, Centrum voor Jeugd en Gezin of Brede School is nog geen garantie voor een goede, onderlinge samenwerking. Er is veel aandacht voor het nieuwe gebouw, maar verder werken de hulpverleners vaak nog net zo langs elkaar heen als vroeger. Claim een cliŽnt voor jezelf. Dat levert geld op. De beroerde, of het ontbreken van samenwerking tussen hulpverleners is ook terug te voeren op de houding van overheid. “Goede samenwerking is afhankelijk van pionieren en een lange adem”, concludeert organisatieadviseur en sociaal wetenschapper Pieterjan van Delden in een promotieonderzoek over ketensamenwerking in de publieke dienstverlening.
13/02/2011 - "Digitale registratie in de jeugdgezondheidszorg"
Het electronisch kinddossier genereert sneller gegevens over de gezondheidsrisico's van kinderen. Zorggroep Noord- en Midden Limburg is voorloper bij de invoering van het EKD.
13/02/2011 - "Voedselbank verlicht armoede "
Mensen in de bijzondere bijstand in Maastricht blijven vaak aangewezen op de voedselbank.
13/02/2011 - "Stage bij poppodium"
Melanie en Monique zijn gek van popmuziek. Ze lopen stage bij poppodium Fenix in Sittard.
13/02/2011 - "Banenplan voor de zorg"
Abva Kabo FNV en werkgeversorganisatie Actiz lanceren een plan voor 5000 banen in de zorg. Ook goed tegen de jeugdwerkloosheid.
Bekijk de pdf file : Banenplan_voor_de_zorg.pdf
08/02/2011 - "Taalles voor inburgeraars "
Bij inburgering hoort Nederlandse taalles. Schoonmaakbedrijf CSU faciliteert taalles voor buitenlandse werknemers en poetst daarmee ook het imago van het schoonmaakvak op. Een jonge schoonmaker uit Congo/Brazzaville is trots op zijn zelfstandigheid sinds hij onze taal verstaat en spreekt.
Bekijk de pdf file : Taalles_voor_inburgeraars..pdf
27/01/2011 - "Daklozenopvang Maastricht"
Voor een betere opvang van dak- en thuislozen in Maastricht was stevige druk nodig van de cliŽntenraad van het Leger des Heils.
RECENTE ITEMS:
12/06/2020 - "Stop de plastic soep: duurzaam produceren"
Medezeggenschap | Lees verder..
05/05/2020 - "Snavel dicht bij de toekan"
Medezeggenschap | Lees verder..
01/05/2020 - "Frisse wind met nieuwe OR bij Bandweer Amsterdam-Amstelland "
Medezeggenschap | Lees verder..
18/03/2020 - "Aan tafel over arbeidsvoorwaarden"
Medezeggenschap | Lees verder..
15/03/2020 - "Clienten met schulden uit de ellende helpen"
Welzijn/Onderwijs | Lees verder..
19/02/2020 - "Arbo in de zorg: Envida en Sevagram"
Medezeggenschap | Lees verder..
01/01/2020 - "BREIN: Speuren naar oorzaak dementie"
Gezondheid & Zorg/Marktwerking | Lees verder..